Tallbo daghem

 

Tallbo daghem är beläget i en charmig gammal trävilla på Talludden med utsikt över havet. Daghemmet har en inspirerande stor egen gård som lockar till nyfikenhet och leklust. Inomhus utnyttjas båda våningarna. Uppe i ateljén har barnen möjlighet till att upptäcka och se omgivningen ur nya synvinklar. Där kan vi i smågrupper lugnt jobba med konst och kreativ sysselsättning.
 

Daghemmet erbjuder 28 dagvårdsplatser för barn i åldern 1–5 år. Personalen består av två barnträdgårdslärare, två barnskötare och en egen kokerska. Maten tillreds dagligen i eget kök av färska råvaror.


Vi har gått in för att göra dagisstarten lättare för det lilla barnet. Detta sker genom att vi jobbar enligt modellen Tidigt familjestöd och utser en egenvårdare till alla barn. Egenvårdaren gör ett besök hos familjen före dagisstarten.
 


Läs mer om Tidigt familjestödMålsättningen i vår verksamhet är att via fostringsgemenskapen med föräldrarna stärka barnets självkänsla och skapa en trygg och lycklig barndomstid för barnet. Hos oss är barnet i centrum i all verksamhet. Barnet ska ges möjligheten att lyckas. För att varje barn ska bli sett och hört jobbar vi i smågrupper.


Trygghet är grunden för all verksamhet. Det finns alltid en trygg famn att erbjuda. Vi bemöter såväl föräldrar som barn med respekt och vi tar oss tid att lyssna. Vi är lyhörda och ger barnet tid och rum att utforska världen på egen hand, med stöd av en vuxen. Vi värnar om dialogen mellan vuxna-barn och barn-barn.

 

Läs vår plan för småbarnsfostran (pdf)

 

Läs mer om våra daghemTa kontakt!

Tallbo daghem
Tallbogränden 3
00250 Helsingfors
09 3294 5160
0400 631 766

Daghemsföreståndare Hanna Ekholm
050 591 7762
tallbo.forestandare@bvif.fi