Daghemmet B.E. von Schantz

 

Daghemmet B.E. von Schantz ”Schantzen” är beläget i en hemtrevlig lägenhet på Smedsgatan 19 i Rödbergen.

Vi erbjuder vård för max 28 barn. Barnen är indelade i två grupper: Pingviner 1–3 år och Isbjörnar 3–5 år. Till vård- och fostringspersonalen hör fyra personer: en föreståndare, en barnträdgårdslärare och två barnskötare. På daghemmet jobbar även ett daghemsbiträde och en kokerska. Vi har ett eget tillredningskök.


Med hjälp av arbetsmodellen Tidigt familjestöd skapar vi redan innan barnet inleder dagvården en personlig kontakt till barnet och familjen.

 

Läs mer om Tidigt familjestöd


På för- och eftermiddagarna vistas daghemmet i Smedsparken. Parken ger möjlighet till mångsidig lek.


Genom att anpassa verksamheten enligt barnens ålder får de känna glädje över att lyckas och klara  av vardagliga utmaningar på ett sätt som stärker deras självkänsla.


Läs vår plan för
småbarnspedagogik (pdf)

 

Läs mer om våra daghem

 

Ta kontakt!

Daghemmet B.E. von Schantz
Smedsgatan 19
00150 Helsingfors
09 3294 5140
0400 631 796
 

Daghemsföreståndare Amelie Lund
0400 738 816
vschantz.forestandare@bvif.fi