Daghemmet Brita Maria Renlund


Daghemmet Brita Maria Renlund är beläget  i stadsdelen Berghäll. Daghemmet verkar i en gul trävilla i två plan. Huset har en gammaldags charm, med många vinklar och vrår. På nedre plan finns huvudingången med barnens tambur och ateljé. På övre plan finns lekrum, matrum, sovrum och kök, samt toaletter och tvättrum.
 

Daghemmet har 42 daghemsplatser. Barnen är uppdelade i fyra grupper. Hararna och Ekorrarna är i åldern 0–3, Igelkottarna i 4-års ålder och Rävarna är  5–6 åringar. På daghemmet jobbar två barnträdgårdslärare, fyra barnskötare, en assistent och en kokerska.


Med hjälp av arbetsmodellen Tidigt familjestöd skapar vi redan innan barnet inleder dagvården en personlig kontakt till barnet och familjen.

 

Läs mer om Tidigt familjestödMålsättningen med vårt arbete här på daghemmet är att hjälpa barnet i sin allsidiga utveckling under de viktiga åren före skolåldern. För att skapa en gynnsam atmosfär i samarbete med föräldrarna har vi utformat några målsättningar som beskriver den anda vi strävar till:

  • Respekt för individen
  • Tillit och trygghet
  • Ändamålsenlig gränsdragning
  • Positiv atmosfär för lek, skapande verksamhet och inlärning
  • Gott samarbete mellan personal och föräldrar


Vi ger barnen speciellt mycket tid för lek både ute och inne. Leken utvecklas hela tiden och stöder barnets allsidiga utveckling. Arbetet i ateljén bygger på samma principer som lekens, vi bekantar oss med olika tekniker och experimenterar med varierande material. Barnen får arbeta ostört i små grupper enligt en metod som vi kallar Konst är lek. De lär sig respektera sina egna och andras lekar och konstverk.


Vi serverar morgonmål, lunch och mellanmål. Maten består av varierande husmanskost som tillreds i vårt eget kök av färska råvaror.


Utevistelsen, måltiderna och vilan ger en hälsosam grund för hela dagen som i övrigt består av lek, sång, sagostunder och arbete i ateljén. Daghemmet har en egen stor inhägnad gårdsplan tillsammans med daghemmet Anna. På gården finns sandlådor, gungor, klätterställningar och lekstuga. Även buskar lövträd och blomrabatter pryder gården.


Många barn kommer från två- eller trespråkiga hem. Därför satsar vi extra på den språkliga utvecklingen i form av sång- och sagostunder i små grupper. Vi använder oss av olika former av sagoberättande som t.ex. bordsteater och drama.

 

Läs vår plan för
småbarnspedagogik (pdf)Läs mer om våra daghem


Ta kontakt!

Daghemmet Brita Maria Renlund
Wallinsgatan 1
00530 Helsingfors
09 3294 5130
0400 631 765

Daghemsföreståndare Eva Edgren
050 575 1574
bmr.forestandare@bvif.fi