Daghemmet Arbetets Vänner

 

Daghemmet Arbetets Vänner är beläget på Annegatan 26 i fjärde våningen. Daghemmet har 28 platser och barnantalet kretsar runt 20 barn i åldern 0–5 år. Barnen är indelade i två grupper enligt ålder.
 

I fostrings- och vårdpersonalen är vi fyra personer: två barnträdgårdslärare och två barnskötare. Dessutom har vi en egen kock som tillreder maten från början till slut och vi satsar på goda råvaror.


Vi arbetar enligt metoden Tidigt familjestöd och jobbar mycket för att dagisstarten skall vara en bra upplevelse. Alla barn har en egenvårdare, som fungerar som en trygg bas för barnet i dagvårdsmiljön.

 

Läs mera om tidigt familjestödVi ser att leken är viktigast för barnet och arbetar mycket med att leda och stimulera leken. Vi jobbar för att skapa bra förutsättningar för leken och en lugn och harmonisk miljö. Vi har utevistelse på vår egen innergård och vi går regelbundet till Barnlundens lekpark.


När vi utarbetat vår Plan för småbarnsfostran har vi tänkt noga igenom vår värdegrund. Våra två tyngdpunktsområden är: Konst är lek och sociala kunskaper. Konst är lek är ett tankesätt, som ger barnen möjligheter att uttrycka sig via fri skapande verksamhet. Sociala kunskaper övar vi i vardagen, men också genom Start- och Stegvis-programmen.
 

Läs vår plan för
småbarnspedagogik (pdf)

 

Läs mer om våra daghem

 

Ta kontakt!

Daghemmet Arbetes Vänner
Annegatan 26
00100 Helsingfors
09 3294 5120
045 657 9081
 

Daghemsföreståndare Heidi Höckert-Palin
050 570 8010
av.forestandare@bvif.fi