Daghemmet Anna


Daghemmet Anna är beläget i ett gammalt tvåvåningsträhus i Berghäll. Vi har plats för ca 35 barn i åldern 0–5 år och barnen är indelade i tre grupper.
 

I personalen är vi sju som ansvarar för vård och fostran, varav föreståndaren är en. Dessutom har vi egen kökspersonal som tillreder maten, som till stor del är gjord på inhemska råvaror.
 

Vårt mål är att ta hand om varje barn och familj så att de känner sig trygga under hela dagen. Med hjälp av en uppskattad arbetsmodell kallad Tidigt familjestöd skapar vi redan innan barnet inleder dagvården en personlig kontakt till barnet och familjen.

 

Läs mer om Tidigt familjestöd


Tillsammans med föräldrarna vill vi fostra och stöda barnen så att de kan gå vidare i livet med en god självbild och självkänsla. Trygghet, närvaro och bemötande är viktiga grunder i vårt arbete.


Till verksamheten hör att stöda det svenska språket och att stöda barnet i att skapa sociala kontakter och fungera i växelverkan med de andra barnen. Vi använder oss av sång, musik, rörelse, spel, konst och språkstimulerande pedagogiskt material av olika slag.


Vi arbetar utgående från Barnavårdsföreningens strategier och Helsingfors stads plan för småbarnspedagogik. Varje daghem har en egen verksamhetsplan som uppdateras årligen.
 

Helsingfors stads plan
för småbarnspedagogik (PDF)

Läs vår verksamhetsplan (pdf)


Vi delar en relativt stor gård med Daghemmet Brita Maria Renlund som också verkar i Barnavårdsföreningens regi. I näromgivningen finns parker, strandområden och andra daghem.
 

Läs mer om våra daghem


Ta kontakt!

Daghemmet Anna
Andra Linjen 12
00530 Helsingfors
09 3294 5150
045 657 8618


Daghemsföreståndare Petra Oksanen
040 738 2154
anna.forestandare@bvif.fi