Dagis med barnets bästa i centrum


Vid våra daghem i Helsingfors erbjuder vi högklassig småbarnspedagogik som tar hänsyn till barnets individuella behov. Alla våra daghem arbetar målinriktat för att stödja barnens utveckling i sociala färdigheter och språk. För att göra dagisstarten så lätt och stressfri för barnet som möjligt använder vi modellen Tidigt familjestöd. Varje barn har också en egenvårdare.

 ”Vi kände oss välkomna från första början”


Vi har en egen specialpedagog som stödjer och handleder personalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Alla daghem har egna kök där vi tillreder välplanerad och hälsosam mat av god kvalitet.
 

Helsingfors stad köper alla vårdplatser som köpavtalstjänst. Du kan ansöka om en plats till våra daghem via staden.

Våra daghem

Vårt sätt att arbeta

Barn i behov av särskilt stöd


Barnavårdsföreningen har en egen specialpedagog för att stödja personalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Till specialpedagogens uppgifter hör även att stödja familjerna. Du är välkommen att kontakta oss om du oroar dig för något som gäller barnets dagvård eller utveckling.

Specialpedagog

Camilla Koskinen
050 560 2519
camilla.koskinen@bvif.fi

Tidig familjestöd
– för en bra dagvårdsstart

 

I alla våra daghem använder vi oss av arbetsmodellen Tidigt familjestöd, som underlättar barnets dagvårdsstart. Modellen stöder barnets emotionella utveckling och föräldrarnas roll som fostrare. Anknytningsteorin ligger som grund för modellen.
 

Läs mera

Mat från eget kök

 

Vi är stolta över att varje daghem har ett eget kök där all mat tillreds. Vi använder i huvudsak inhemska råvaror och i allt högre grad ekologiska produkter.

I matlagningen:

  • undviker vi tillsatsämnen
  • saltar vi lämligt
  • använder vi så lite socker som möjligt,
  • undviker vi halvfabrikat
  • föredrar vi inhemska råvaror
  • köper vi ekologiskt inom ramarna för budgeten

Vår matlista på svenska (pdf) och finska (pdf)

På Barnavårdsföreningen hjälper vi också familjer som behöver extra stöd, till exempel på grund av skilsmässa eller barn med utmanande beteende.
 

Läs mer om Vårt
stöd till barn och familjer