Dagis & eftis

Kvalitativ småbarnspedagogik med barnets bästa i fokus


Inom småbarnspedagogiken erbjuder vi dagvård för barn och eftermiddagsverksamhet för skolelever på svenska i Helsingfors. På sommaren erbjuder vi dessutom läger för barn.