Högklasser


Behöver dina elever träna på sina sociala färdigheter eller kunde stämningen i gruppen vara bättre? Behöver eleverna verktyg för att höja sitt psykiska välmående? Bekanta dig här med programmet #brafiilis och vår skräddarsydda verksamhet. Vårt förebyggande arbetet i skolorna är kostnadsfritt tack vare finansiering från STEA.

58086_t.jpg

#brafiilis – programmet som förebygger psykisk ohälsa bland elever i åk 7–9

Behöver eleverna verktyg för att höja sitt psykiska välmående? Bekanta dig här med vårt förebyggande program #brafiilis.Läs mera »
58087_t.jpg

Skräddarsydd verksamhet

Vi jobbar för att stärka elevers välmående i klassen och öka trivseln i skolan för både elever och personal. Vi erbjuder skräddarsydda lektionspaket och workshops kring teman som sociala färdigheter, samarbete, respekt, känslor och självkänsla.Läs mera »