Högklasser


Behöver dina elever träna på sina sociala färdigheter eller kunde stämningen i gruppen vara bättre? Behöver eleverna verktyg för att höja sitt psykiska välmående? Bekanta dig här med programmet #brafiilis och vår skräddarsydda verksamhet. Vårt förebyggande arbetet i skolorna är kostnadsfritt tack vare finansiering från STEA.

#brafiilis – programmet som förebygger psykisk ohälsa bland elever i åk 7–9

Behöver eleverna verktyg för att höja sitt psykiska välmående? Bekanta dig här med vårt förebyggande program #brafiilis.Läs mera »