Vi i klassen-filmer

 

Här kan du se vad Vi i klassen och de olika övningarna går ut på. Syftet med Vi i klassen är att förbättra gruppdynamiken och stärka självkänslan hos deltagarna. Målet är ökat välmående bland elever och lärare i skolan.


Regi: Anna Blom
 

Vad är Vi i klassen?

I den här filmen får elever i åk 8 vid Hangö högstadium ta del av Vi i klassen.

 

 

Vad är Vi i klassen?

I den här filmen får elever i åk 2 vid Seminarieskolan i Ekenäs ta del av Vi i klassen.

 

Presentation

Självporträtt. En rolig presentationsövning där deltagarna/eleverna gör ett porträtt av sig själv på ett lite annorlunda sätt.

 

 

Indelning i grupper

Djurleken Hitta din familj. Elever kan delas i grupper genom att räkna ett-två-ett-två osv. I den här övningen blir det roligare eftersom eleverna själva får vara aktiva.

 

Värderingar

Tre- och fyrahörnsövning. Eleverna får ta ställning till påståenden genom att gå till i olika hörn av klassrummet. Då eleverna motiverar sina val blir det åskådligt att alla kan resonera på olika sätt.

 

Kreativitet

Dramaövningen Stolen. Eleverna får i den här övningen använda sin fantasi och öva på att stå framför klassen. Det brukar vara mycket skratt och glada miner.

 

Samarbete

Bygga papperstorn. Det här är en bra samarbetsövning där eleverna får vara i mindre grupper. Om ledaren vill kan hen ge eleverna olika roller. En kan vara ledare medan någon bara får iaktta.

 

Koncentration

Dyna och pärla runt i ringen. Det här är en lekfull övning där eleverna i två lag skickar varsitt föremål så fort som möjligt runt i ringen. Det lag som lyckas varva det andra vinner.

 

Samarbete

Ta sig fram på plattor eller tidningar. Elevernas får öva att samarbeta genom att förflytta sig från plats A till plats B utan att röra i golvet. Till sin hjälp har de plattor eller tidningar som de får stiga på.

 

Vänskap

Garnnystanet. Att få höra positiva saker om sig själv är viktigt för självkänslan. I den här övningen får eleverna säga bra saker om sig själv och om någon annan i klassen.

 

Respekt

Respektbollen. Eleverna får fundera på vad respektfullt och respektlöst beteende är, och respektbollen visualiserar det hela. Vi betonar det egna ansvaret och att alla varje dag själv kan välja att med sitt eget beteende bidra till en trevligare och tryggare atmosfär.

 

Självkänsla

Styrkekort. Att känna till sina egna goda egenskaper är viktigt för självkänslan. Övningen hjälper eleverna att sätta ord på dem, då de väljer positiva egenskaper åt sig själv och kompisen bredvid.