Next Level – gruppverksamhet för ungdomar på andra stadiet och i åk 9


Genom Next level vill vi stärka ungdomars självkänsla, öka deras självkännedom, stärka framtidstron och förebygga utslagning och ensamhet. Vi erbjuder gruppverksamheten till ungdomar på andra stadiet och i årskurs 9.

Genom Next level ger vi ungdomarna en möjlighet att:

  • skapa en realistisk identitetsuppfattning och stärka tron på sig själv
  • stärka sina sociala färdigheter
  • öka sin medvetenhet om känslor och vad som orsakar dem
  • öka färdigheterna att hantera livet och fundera på sin framtid


Det huvudsakliga syftet med Next Level är att stärka den enskilda elevens självkänsla vilket i förlängningen leder till att de har lättare att hantera vardagen, skapa goda kamratrelationer och orientera sig i framtiden. Grupperna fungerar som ett komplement till skolans studerandevård.

Vi erbjuder Next Level till hela klasser eller mindre grupper på andra stadiet och i åk 9. Vi anpassar tidtabellerna enligt skolornas schema, och skapar och genomför verksamheten i samråd med ungdomarna själva och skolan. Paketet omfattar tre längre träffar under skoltid, men längden på programmet kan vi anpassa enligt behov. Vi kan även erbjuda enskilda workshoppar.

I grupperna jobbar vi med praktiska övningar, diskussioner i större och mindre grupp och självständiga uppgifter. Kamratstödet av övriga gruppmedlemmar är särskilt betydelsefullt.
 

”Vi har jobbat med känslor, funderat på vad vi är nu och vad vi vill bli. Vad det har hänt i livet och som påverkat den vi är nu. Funderat på hur vi känner oss och varför? Vi har lärt oss att samarbeta och diskutera i grupp och par.”

 

Stommen för verksamheten har vi byggt upp utgående från de teman som kom fram i den behovskartläggning vi utförde bland ungdomar och tonårsföräldrar under hösten 2016, men vi utvecklar verksamheten hela tiden i dialog med ungdomarna. Ett viktigt mål för oss är att erbjuda en verksamhet som verkligen svarar på de ungas egna behov.
 

”Tycker det har varit en trevlig upplevelse som jag nog skulle rekommendera för andra och själv gärna skulle göra på nytt. Gillade massor!”

 

KORTFILMER FÖR DIG SOM JOBBAR MED UNGA
 

Vill du boka oss eller veta mera – ta kontakt!
Christina Holm

Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet
0400 618 451
fornamn.efternamn@bvif.fi