Next Level – gruppverksamhet för ungdomar på andra stadiet och i åk 9


Genom Next level vill vi stärka ungdomars självkänsla, öka deras självkännedom, stärka framtidstron och förebygga utslagning och ensamhet. Vi erbjuder gruppverksamheten till ungdomar på andra stadiet och i årskurs 9.

Genom Next level ger vi ungdomarna en möjlighet att:

  • skapa en realistisk identitetsuppfattning och stärka tron på sig själv
  • stärka sina sociala färdigheter
  • öka sin medvetenhet om känslor och vad som orsakar dem
  • öka färdigheterna att hantera livet och fundera på sin framtid


Det huvudsakliga syftet med Next Level är att stärka den enskilda elevens självkänsla vilket i förlängningen leder till att de har lättare att hantera vardagen, skapa goda kamratrelationer och orientera sig i framtiden. Grupperna fungerar som ett komplement till skolans studerandevård.

Vi erbjuder Next Level till hela klasser eller mindre grupper på andra stadiet och i åk 9. Vi anpassar tidtabellerna enligt skolornas schema, och skapar och genomför verksamheten i samråd med ungdomarna själva och skolan. Paketet omfattar tre längre träffar under skoltid, men längden på programmet kan vi anpassa enligt behov.

I grupperna jobbar vi med praktiska övningar, diskussioner i större och mindre grupp och självständiga uppgifter. Kamratstödet av övriga gruppmedlemmar är särskilt betydelsefullt.
 

”Vi har jobbat med känslor, funderat på vad vi är nu och vad vi vill bli. Vad det har hänt i livet och som påverkat den vi är nu. Funderat på hur vi känner oss och varför? Vi har lärt oss att samarbeta och diskutera i grupp och par.”

 

Stommen för verksamheten har vi byggt upp utgående från de teman som kom fram i den behovskartläggning vi utförde bland ungdomar och tonårsföräldrar under hösten 2016, men vi utvecklar verksamheten hela tiden i dialog med ungdomarna. Ett viktigt mål för oss är att erbjuda en verksamhet som verkligen svarar på de ungas egna behov.
 

”Tycker det har varit en trevlig upplevelse som jag nog skulle rekommendera för andra och själv gärna skulle göra på nytt. Gillade massor!”

 

bekanta dig med vår
kartläggning bland unga (pdf)

 

bekanta dig med vår
kartläggning bland tonårsföräldrar (pdf)Vill du boka oss eller veta mera – ta kontakt!


Emma Fabricius

Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet
045 636 4591
emma.fabricius@bvif.fi

Workshops


Vi erbjuder workshops och föreläsningar kring teman som tangerar gruppdynamik och samarbete, respekt, sociala färdigheter och ensamhet, känslor och självkänsla.


Ta kontakt om ni har behov av utomstående föreläsare till exempel inför en temadag eller inom en kurs. Workshoparna är kostnadsfria och erbjuds åt hela klasser eller mindre grupper på andra stadiet. Längden på workshopen anpassar vi enligt skolans schema och önskemål. Också innehållet kan vi skräddarsy enligt behov i samråd med skolans personal.


Workshopen kan exempelvis handla om att:

  • skapa bättre gruppdynamik i klassen/gruppen, exempelvis vid terminstarten på hösten
  • bli medveten om det egna välmåendet, med fokus exempelvis på självkänsla, känslohantering eller sociala relationer
  • få möjlighet att fundera kring sin framtid
     

Våra workshops består av praktiska övningar, diskussioner med hela klassen, självständiga uppgifter och grupparbeten.


Ta kontakt om du vill du boka oss eller veta mera!
 

Emma Fabricius

Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet
045 636 4591
emma.fabricius@bvif.fi