BF i skolan

För en bra skolvardag och välmående barn och unga


Vi stödjer barns och ungdomars sociala och emotionella välbefinnande genom att finnas i skolan. Barn tillbringar en stor del av sin vardag i skolan och därför vill vi bidra med en insats i deras skolvardag. Vi jobbar också för ett bra samarbete hemmen och skolorna emellan.

Ta kontakt om du vill ha hjälp med att öka välmåendet och tryggheten i skolvardagen. Tillsammans kan vi stärka den enskilda elevens självkänsla.

Vi finns där barnen finns – också i skolan!
 

Ta kontakt!