Vanliga frågor och svar om Tjejvillan


Vad är Tjejvillan?

Tjejvillan är en plats för flickor i åldern 10-18 år. Här kan man slappna av, vara tillsammans med andra flickor, pyssla, spela, läsa eller prata med en vuxen. Tjejvillan är öppen onsdagar klockan 14 – 19 och fredagar klockan 14 – 17. Förutom den öppna verksamheten erbjuder vi varje termin grupper och läger med olika tema och innehåll.


Varför har ni startat Tjejvillan?

Barnavårdsföreningen har under flera år jobbat i skolor. Vi har träffat många unga flickor och pojkar och märkt att det för unga flickor ibland kan vara svårt att hitta sin plats eller att få eget utrymme. Det behövs en trygg plats där flickor får vara sig själv och umgås med andra. Tjejvillans verksamhet lever hela tiden och utformas tillsammans med flickorna. Genom att erbjuda möjligheten att skapa trygga kontakter till vuxna är målet att vara ett stöd under uppväxtåren när man växer från flicka till kvinna i en värld som väcker många tankar och funderingar kring vem man är och vad som förväntas.


Har ni verksamhet endast för svenskspråkiga?

Tjejvillan riktar sig till svensk- och tvåspråkiga flickor i huvudstadsregionen. På finska har det redan länge funnits verksamhet riktad till flickor. Tyttöjen Talo i Helsingfors grundades redan 1999 och för några år sedan startade Espoon Tyttöjen Talo. I Vanda hittar man Vantaan Tyttöjen Tila som också har en svenskspråkig ledare. Genom åren har det visat sig att många flickor behöver en trygg plats där de får vara sig själva och har en möjlighet att träffa andra. Därför är vi nu glada över att också kunna erbjuda svenskspråkiga flickor en trygg samlingspunkt.
 

Varför har ni inte en pojkvilla?

När idén om att starta Tjejvillan kom, funderade vi på att även pojkar behöver en egen samlingspunkt. Många som jobbar med unga pojkar frågade om det skulle vara möjligt att starta en ”pojkvilla”. Poikien Talo i Helsingfors har omfattande verksamhet riktad till unga pojkar. Vi vet att det finns ett behov men tyvärr räcker inte resurserna till just nu. Vi har inte glömt pojkarna utan hoppas att det inom något år också finns en ”pojkvilla”.
 

Vad kostar er verksamhet?

För oss är det viktigt att alla ska ha möjlighet att delta i verksamheten. Därför erbjuder vi vår verksamhet kostnadsfritt eller till ett väldigt lågt pris. Den öppna verksamheten på onsdagar och fredagar är alltid kostnadsfri. Vi bjuder också på ett enkelt men gratis mellanmål eftersom många flickor kommer till Tjejvillan direkt efter skolan. Vi har olika grupper varje termin med olika tema, och vår målsättning är att grupperna ska vara kostnadsfria. Våra dags-, sommar- och veckoslutsläger kostar ca 10-50 euro.
 

Vad är Familjecentrets koppling till Stiftelsen Bensow?

Stiftelsen Bensow finansierar vår verksamhet och vi hyr deras utrymmen i Grankulla. Tack vare finansieringen kan vi erbjuda förebyggande lågtröskelverksamhet för barn, unga och familjer. De kommande åren kommer vi att fokusera på Tjejvillan, men vi funderar samtidigt på andra verksamhetsformer och målgrupper.