Välkommen till öppna daghemmet Familjeluckan


Öppna daghemmet Familjeluckan finns till för dig som är hemma med barn i åldern 1–5 år. Här kan du träffa andra i samma livssituation och få stöd i ditt föräldraskap samtidigt som barnen kan leka, delta i olika kulturaktiviteter och öva sina sociala färdigheter. På plats finns alltid två ledare.

När och var: Stängt på grund av flytt. Öppnar i nya utrymmen på Georgsgatan 27 i februari.

Målgrupp: Barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen.

Pris: Deltagandet och trakteringen är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

Det öppna daghemmet Familjeluckan är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och  Luckan och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

För mer information: Kontakta ansvarspersonerna Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete (0400 618 453 | maria.ostrow@bvif.fi) eller Elin Sundell, samhällspedagog (040 7481 742 | elin.sundell@luckan.fi).