Barnavårdsföreningens chef för eftermiddagsverksamhet Isabella Franck (till vänster) och Botby eftis ansvariga ledare Johanna Saxén ser fram emot hösten då den nya partnerskaps modellen tas ibruk.

Första svenska partnerskapseftiset

27.04.2021 kl. 09:36
Barnavårdsföreningen och Botby grundskola tar i bruk en ny partnerskapsmodell hösten 2021.

Barnavårdsföreningen och Helsingfors ingår ett nytt avtal om eftermiddagsverksamheten i Botby grundskola. Den så kallade partnerskapsmodellen innebär att Barnavårdsföreningen läsåret 2021–2022 tar över ansvaret för all eftermiddagsverksamhet i skolan.

För tillfälle bedriver både Helsingfors stad och Barnavårdsföreningen eftermiddagsverksamhet i skolan. Tillsammans omfattar verksamheten omkring 70 skolbarn i årskurs 1 och 2, och för elever med beslut om särskilt stöd i de högre årskurserna. 

Den nya partnerskapsmodellen tas i bruk för att avlasta skolan och underlätta samarbetet mellan skola och eftis då endast en aktör ansvarar för eftermiddagsverksamheten. För barnen innebär det att eftermiddagsverksamheten i skolan blir mer enhetlig än hittills.

– Tack vare partnerskapsmodellen fortsätter skolgångsbiträdena jobba på eftis efter skoldagens slut. Det här innebär bland annat att elever med behov av särskilt stöd har samma bekanta vuxna som stöd också under eftermiddagen, säger Isabella Franck, chef för eftermiddagsverksamheten på Barnavårdsföreningen.

Barnavårdsföreningens chef för eftermiddagsverksamhet Isabella Franck (till vänster) och Botby eftis ansvariga ledare Johanna Saxén ser fram emot att ta emot nya barn inkommande hösten. Foto: Anna Alenius

Helsingfors stad har tagit i bruk partnerskapsmodellen i omkring 20 finskspråkiga skolor. Samabetet med Barnavårdsföreningen är det första av sitt slag på svenska.

Mera information fås av:

Isabella Franck
chef för eftermiddagsverksamheten
050-577 7987
isabella.franck@bvif.fi

 

 

 
Isabella Franck
Chef för eftermiddagsverksamhet
+358505777987
sex glada flickor står på en gräsmatta

Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo och Kyrkslätt

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme. Från tidigare finns Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors.Läs mera »
ungdomar sitter runt ett bord och gör skoluppgifter

Stöd till eleverna nu viktigare än någonsin

Efter den turbulenta våren är det viktigare än någonsin att satsa på skolelevernas välmående. Barnavårdsföreningens skolarbete har som syfte att öka tryggheten i skolvardagen och stärka elevernas självkänsla. Oberoende av hur höstens undervisning ser ut kan vi stödja skolorna – både på plats eller på distans.Läs mera »