Ny föreläsningsserie stödjer skolpersonal

14.01.2021 kl. 14:25
Att jobba i skolan är meningsfullt, men kan också medföra oro för elevernas välmående och skolgång. Med vår nya föreläsningsserie vill vi hjälpa skolpersonal och förebygga senare problem.

Vår föreläsningsserie En fungerande skolvardag fördjupar sig i faktorer som påverkar elevens inlärning, motivation, sociala relationer och trivsel.

En ökad förståelse för vad som inverkar på elevens skolgång och kamratrelationer gör det lättare för skolpersonal att stödja elever.

- På det här sättet vill Barnavårdsföreningen hjälpa skolorna och förebygga senare problem, säger Maria Ostrow som ansvarar för vår skolverksamhet. Under föreläsningarna får deltagarna konkreta och användbara tips.

Föreläsarna är Barnavårdsföreningens sakkunniga, som har utbildning inom olika områden och en gedigen erfarenhet av att stödja barn, ungdomar och föräldrar.

Under våren föreläser vi om trivsel i skolan, sociala färdigheter och om vad allt som händer i en tonårings hjärna.

Föreläsningarna ordnas online och föreläsningsserien är gratis. Du kan anmäla dig till bara en föreläsning eller delta i hela serien om du känner för det! Föreläsningarna riktar sig till professionella, men är öppna för alla intresserade.

Under våren ordnas också föreläsningar på finska. Det finskspråkiga utbudet ser lite annorlunda ut, det kan du bekanta dig med här.

Vårens föreläsningar

Trivsel i skolan – onsdag 10.2 klockan 15–16.30

Välmående och trivsel i skolan påverkar inte endast atmosfären utan också skolmotivation, prestationsförmåga, självförtroende och framtidsplaner. Kom och lyssna på Maria Ostrow som är sakkunnig inom barn-och familjearbete.

Mycket oljud i tonårshjärnan – måndag 8.3 klockan 17.00–19.00

Ibland är tonåringen stressad och nedstämd och ibland är det full rulle och allt går för snabbt. På föreläsningen berättar Merja Koponen, sakkunnig inom barn- och familjearbete, vad händer egentligen i tonårshjärnan.

Övning ger social färdighet i skolan – onsdag 24.3 klockan 17–18.30

Iver och vilja räcker inte alla gånger – sociala färdigheter och kamratskap behöver övas. På föreläsningen berättar Emma Fabricius om vilka faktorer som inverkar på kamratrelationer och hur man kan stöda barnets sociala färdigheter.

 

 
Maria Ostrow
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358400618453
Barn som står i ring och håller upp ett mångfärgat tyg

Dagläger också på svenska för barn/unga med specialbehov

Barnavårdsföreningen ordnar i sommar ett dagläger för barn och unga med specialbehov. Lägret ordnas i Mejlans i Helsingfors. Gruppen på det kostnadsfria lägret är liten och programmet trevligt. Läs mera »

Blogg: Pandemin lämnar sina spår

"2020 - ett år vi inte kommer att glömma. Trots alla utmaningar som Coronapandemin förde med sig ser jag med stolthet att vår organisation lyckades trygga sin verksamhet och drevs mot en utveckling", skriver Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Vinglas på julbord

Ge ditt barn en nykter jul

”Julafton – ett barndomsminne vi erinrar oss långt in i vuxenlivet. Många av oss ser tillbaka på våra barndomsminnen med nostalgi. Alla har dessvärre inte ett nyktert barndomsminne att se tillbaka till - och det är därför jag vill lyfta fram detta ämne inför jul”, skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin bloggtext. Läs mera »