Barn har rätt till en framtid

20.11.2020 kl. 10:25
"Vi firar barnkonventionens vecka. Vi vuxna har en viktig roll i att förstärka framtidstron hos våra barn", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg.

Den 20 november firar vi barnkonventionens dag. FN:s konvention om barnets rättigheter finns till för att bevaka barns mänskliga rättigheter. Många aktörer i Finland samarbetar för att aktivt lyfta fram barnets rättigheter. Temat för barnkonventionsdagen i år är ”Barn har rätt till en framtid”

Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn. I dag, drygt 30 år efter att den kom till, kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Under senare år har både barn och vuxna blivit medvetna om miljöns tillstånd. Samtidigt har oron och osäkerheten hos barn och unga ökat dramatiskt.

Forskning visar att fastän ungdomar förhåller sig optimistiskt till sin egen och Finlands framtid, har oron för hela världens tillstånd ökat. Den oro och ångest för klimatet som de unga känner är berättigad och vi vuxna bör ta denna oro på allvar.

Med Greta Thunberg i spetsen har många barn och unga också lyckats uppmärksamma fler vuxna om klimatets akuta tillstånd. Men klimatpolitiken kan inte vara på de ungas ansvar, utan förutsätter aktiva åtgärder av de nuvarande beslutsfattarna.

Att delta i påverkansarbete som hänför sig till jordklotets framtid är barnets rättighet – inte barnets skyldighet. Ansvaret för beslutsfattandet i frågor som påverkar miljöns tillstånd ligger alltid hos de vuxna.

Klimatkrisen är inte en opinionsfråga utan baserar sig på forskning. Vi vuxna bör också vara färdiga att göra klimatåtgärder i vår egen vardag. Åtgärderna på individnivå kan kännas som petitesser i ett globalt perspektiv. Genom att fundera över våra egna livsval och värderingar signalerar vi åt omgivningen att vi tar frågan på allvar. På så sätt kan vi tillsammans nå en förändring.

Daghemmen och skolorna är naturliga miljöer där pedagoger tillsammans med barn kan behandla miljö och delaktighet. Om de vuxna som arbetar med barn inte kan eller vill bemöta barnens frågor, kan rädslan och oron växa till orimliga proportioner. Barn ska få känna hopp inför framtiden och pedagogerna har en viktig roll i detta. Vi vuxna ska förstärka framtidstron hos barn.

Barnkonventionen skrevs innan miljöfrågorna hade samma tyngd som de har i dag. Därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten.

Också framtidens barn har rätt till rent vatten, ren luft, en vinter med snö, ett hav som inte stiger. Allt det som du och jag som barn kunde ta för givet.


Ta del av barnets rättigheter i bilder! 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
Barn som står i ring och håller upp ett mångfärgat tyg

Dagläger också på svenska för barn/unga med specialbehov

Barnavårdsföreningen ordnar i sommar ett dagläger för barn och unga med specialbehov. Lägret ordnas i Mejlans i Helsingfors. Gruppen på det kostnadsfria lägret är liten och programmet trevligt. Läs mera »

Blogg: Pandemin lämnar sina spår

"2020 - ett år vi inte kommer att glömma. Trots alla utmaningar som Coronapandemin förde med sig ser jag med stolthet att vår organisation lyckades trygga sin verksamhet och drevs mot en utveckling", skriver Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »

Ny föreläsningsserie stödjer skolpersonal

Att jobba i skolan är meningsfullt, men kan också medföra oro för elevernas välmående och skolgång. Med vår nya föreläsningsserie vill vi hjälpa skolpersonal och förebygga senare problem. Läs mera »
Vinglas på julbord

Ge ditt barn en nykter jul

”Julafton – ett barndomsminne vi erinrar oss långt in i vuxenlivet. Många av oss ser tillbaka på våra barndomsminnen med nostalgi. Alla har dessvärre inte ett nyktert barndomsminne att se tillbaka till - och det är därför jag vill lyfta fram detta ämne inför jul”, skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin bloggtext. Läs mera »