Pia Graniittiaho står ute på en trappa

”Skilsmässan påverkar alltid barnet”

10.09.2020 kl. 10:35
De planerade nedskärningarna oroar experter. Enhetschef Pia Graniittiaho lyfter fram vikten av stöd för både barn och föräldrar.

Barnavårdsföreningen har uttryckt sin oro för de planerade kraftiga nedskärningar som kan få allvarliga konsekvenser för många familjer. Enhetschef Pia Graniittiaho som ansvarar för stödet för skilsmässo- och nyfamiljer delar denna oro.

- I mitt arbete träffar jag många klienter som berättar att de inte har fått hjälp från något annat håll. Det är svårt att få samtalstider och många föräldrar upplever att hjälpen inte når fram i tid vilket också påverkar barnen, säger hon.

Viktigt att stöda barnen

Graniittiaho berättar att barn påverkas av föräldrarnas skilsmässa och en skilsmässa som inte bearbetas kan inverka på barnets utveckling och psykiska hälsa. Därför ordnar Barnavårdföreningen också stödgrupper för barn. 

- Barn känner ofta stor skuld när föräldrarna skiljer sig och utan stöd kan denna skuldkänsla bli en börda som barnet bär på upp i vuxen ålder, säger Graniittiaho.

Föräldrar som mår bra ser barnet

Graniittiaho som jobbat på Barnavårdsföreningen med skilsmässoarbete sedan 2011 berättar att en obearbetad skilsmässa gör det svårt för föräldern att anpassa sig till den nya livssituationen och hantera de känslor som uppstår.

- Det i sin tur påverkar förälderns förmåga att se barnets behov, säger Graniittiaho. Om föräldrarna ges möjligheten att bearbeta den kris som skilsmässan innebär, till exempel genom att delta i stödgrupper eller stödsamtal, påverkar det vardagen i familjen positivt, säger Graniittiaho.

Barnavårdsföreningen har erbjudit stöd för skilsmässofamiljer sedan år 2002. I ett tidigt skede märkte de sakkunninga hur viktigt det är att också professionella och andra vuxna i barnets vardag har kunskap om hur de kan stödja och hjälpa barn vars föräldrar skilt sig. Stöd till nyfamiljer har erbjudits sedan år 2011.

Text: Anne Nickström


Tack var den STEA finansierade kampanjen Näe mut! Se mej! fäste Barnavårdsföreningen år 2017 uppmärksamheten vid barnens bästa i samband med föräldrarnas skilsmässa.


Vi deltar i SOSTE:s kampanj Onneksi on joku - Tur att det finns nån. Under kampanjen visar vi hur viktigt vår arbete är för barn, unga och familjer. Läs vårt ställningstagande här!

 
Pia Graniittiaho
Enhetschef | Yksikönjohtaja
+358451394034
Söndrigt hjärta

Blogg: Brev från en separation

"Det är absolut ingen skam att söka hjälp, snarare en smart investering för framtiden och förhoppningsvis ett nytt, bättre liv", skriver en mamma som gått igenom en separation i vår blogg. Läs mera »

Bättre samspel under de turbulenta tonåren

Tonårstiden väcker frågor och känslor hos de flesta föräldrar och det kan köra ihop sig rejält hemma. Med mera kunskap och rätt verktyg kan föräldern skapa en bättre atmosfär hemma. Vi erbjuder ett brett urval av sätt att stödja tonårsföräldrar i tid innan problemen eskalerar.Läs mera »

"Ett av de kivogaste jobben jag haft!"

Sammanlagt 21 unga fick sommarjobb under Barnavårdsföreningens sommarläger. Att få lära känna barnen, lyssna till deras önskemål och prova på nya aktiviteter var något som lägerledarna berättar att de uppskattade. Läs mera »

”Nu vet jag att jag inte kan berömma mitt barn för mycket”

Vi deltar i SOSTE:s kampanj Tur att det finns nån. Under kampanjen visar vi hur viktigt vår arbete är för barn, unga och familjer. Läs blogginlägget om Pia och Mikael, som fick en lättare vardag och ett stärkt föräldraskap efter att ha deltagit i Familjeskolan POP på Barnavårdsföreningen. Läs mera »