Barnet som talar i megafon

Pressmeddelande: Respektera barnets rättigheter – alla dagar om året

04.11.2019 kl. 09:00
Barnavårdsföreningen tagit fram en kampanj för att påminna om att barnets rättigheter ska respekteras - alla dagar om året. Med kampanjen vill vi ge exempel på vad barnkonventionen kan innebära i praktiken.

Tänk dig att all verksamhet i vårt samhälle skulle utformas från barnets perspektiv. Hur skulle diskussionen låta ifall barnen samlades och funderade på hur ett bra samhälle för vuxna skulle se ut? 

”Borde vi bygga ett vuxenvänligt Finland, där de vuxna också skulle känna sig inkluderade?”

”Vuxna är visserligen viktiga, men behöver vi verkligen beakta deras intressen?”

Den 20 november 2019 fyller FN:s konvention om Barnets rättigheter 30 år.

Med anledning av bemärkelseåret har Barnavårdsföreningen tagit fram en kampanj för att påminna om att barnets rättigheter ska respekteras - alla dagar om året.

Med kampanjen vill vi ge exempel på vad barnkonventionen kan innebära i praktiken. Materialet publiceras under november månad.  

Grunden i Barnkonventionen är följande:

•   Alla under 18 år är barn. Barnkonventionen ska gälla alla barn, oavsett kultur, språk, egendom, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Inget barn ska mobbas eller diskrimineras och alla är lika mycket värda. 

•   Alla barn har rätt till ett gott liv.

•   Barn har rätt att vara delaktiga. Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och vuxna ska lyssna. Barnets bästa ska vara viktigast när beslut som rör barnet tas av vuxna.


Läs mer:

Fagerstrand, E. (2018) Så blir barnkonventionen konkret. Printon Printing House.

Mohr, S. & Wedberg, S. (2018) Dilemmaboken om barnkonventionen. Alltid Förlag.

Grahn-Farley, M. (2019) Barnkonventionen. En kommentar. Studentlitteratur.

Barnombudsmannen Sveriges barnrättsmyndiget. (2019) FN:s konvention om barnets rättigheter. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf

Lapsiasiavaltuutettu. (2013) Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet?

http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Selkokielinen-LOS-esite.pdf

Barnombudsmannen i Finland. (2013) Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

http://lapsiasia.ssthosting.fi/wp-content/uploads/2014/12/Ruotsinkielinen-LOS-esite.pdf

För mera information och för att boka intervjuer:

Anne Nickström
Informatör
Barnavårdsföreningen
tel. 040 7644 759
anne.nickstrom@bvif.fi 

 

Barnavårdsföreningen arbetar för att barnets rättigheter respekteras – alla dagar om året. Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893. Barnavårdsföreningen är nationell en icke-vinstdrivande organisation. Vår mission är en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligt samhälle.

 
Anne Nickström
Kommunikatör | Tiedottaja
+358407644759
Kolme lasta luonnossa

Maksuttomia kesäpäiväleirejä erityislapsille

Barnavårdsföreningen järjestää erityislapsille ja -nuorille kesäpäiväleirejä luonnonkauniissa ympäristössä Helsingin Meilahdessa. Leirit ovat maksuttomia.Läs mera »

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden. Läs mera »

Pressmeddelande: Barnavårdsföreningen erbjuder över 20 extra avgiftsfria dagläger för barn och unga i huvudstadsregionen

I sommar ordnar Barnavårdsföreningen 23 extra dagläger med över 300 platser för barn i åldern 7–17 år. Daglägren ordnas under alla vardagar klockan 9–15 under hela sommarlovet. Lägren är avgiftsfria för alla deltagare.Läs mera »

Extra sommarläger med plats för över 300 barn och unga i huvudstadsregionen

I sommar ordnar Barnavårdsföreningen närmare 25 extra dagläger för barn och unga. Lägren är avgiftsfria och arrangeras i Helsingfors och Grankulla.Läs mera »

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben! Läs mera »