Barnet som talar i megafon

Pressmeddelande: Respektera barnets rättigheter – alla dagar om året

04.11.2019 kl. 09:00
Barnavårdsföreningen tagit fram en kampanj för att påminna om att barnets rättigheter ska respekteras - alla dagar om året. Med kampanjen vill vi ge exempel på vad barnkonventionen kan innebära i praktiken.

Tänk dig att all verksamhet i vårt samhälle skulle utformas från barnets perspektiv. Hur skulle diskussionen låta ifall barnen samlades och funderade på hur ett bra samhälle för vuxna skulle se ut? 

”Borde vi bygga ett vuxenvänligt Finland, där de vuxna också skulle känna sig inkluderade?”

”Vuxna är visserligen viktiga, men behöver vi verkligen beakta deras intressen?”

Den 20 november 2019 fyller FN:s konvention om Barnets rättigheter 30 år.

Med anledning av bemärkelseåret har Barnavårdsföreningen tagit fram en kampanj för att påminna om att barnets rättigheter ska respekteras - alla dagar om året.

Med kampanjen vill vi ge exempel på vad barnkonventionen kan innebära i praktiken. Materialet publiceras under november månad.  

Grunden i Barnkonventionen är följande:

•   Alla under 18 år är barn. Barnkonventionen ska gälla alla barn, oavsett kultur, språk, egendom, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Inget barn ska mobbas eller diskrimineras och alla är lika mycket värda. 

•   Alla barn har rätt till ett gott liv.

•   Barn har rätt att vara delaktiga. Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och vuxna ska lyssna. Barnets bästa ska vara viktigast när beslut som rör barnet tas av vuxna.


Läs mer:

Fagerstrand, E. (2018) Så blir barnkonventionen konkret. Printon Printing House.

Mohr, S. & Wedberg, S. (2018) Dilemmaboken om barnkonventionen. Alltid Förlag.

Grahn-Farley, M. (2019) Barnkonventionen. En kommentar. Studentlitteratur.

Barnombudsmannen Sveriges barnrättsmyndiget. (2019) FN:s konvention om barnets rättigheter. 
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf

Lapsiasiavaltuutettu. (2013) Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet?

http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Selkokielinen-LOS-esite.pdf

Barnombudsmannen i Finland. (2013) Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

http://lapsiasia.ssthosting.fi/wp-content/uploads/2014/12/Ruotsinkielinen-LOS-esite.pdf

För mera information och för att boka intervjuer:

Anne Nickström
Informatör
Barnavårdsföreningen
tel. 040 7644 759
anne.nickstrom@bvif.fi 

 

Barnavårdsföreningen arbetar för att barnets rättigheter respekteras – alla dagar om året. Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893. Barnavårdsföreningen är nationell en icke-vinstdrivande organisation. Vår mission är en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligt samhälle.

 
Anne Nickström
Informatör | Tiedottaja
+358407644759

Rekry: Ledare för eftermiddagsverksamhet

Kom och gör skillnad för barn varje dag! Vi söker en ansvarsfull och positiv ledare för eftermiddagsverksamheten till Drumsö eftis fram till 29.5.2020. Skicka in din ansökan redan i dag!Läs mera »
barn och vuxen på studsboll

Rekry: Lapsi- ja perhetyön työntekijä / Barn- och familjarbetare

Etsimme työntekijää neuropsykiatrisen osaamisen tiimiin. / Vi söker en person till vår enhet för neuropsykiatriskt kunnande.Läs mera »
ben av man och kvinna på trappa

Rekry: En medarbetare till vårt klientarbete med familjer

Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats med mångsidiga arbetsuppgifter med betoning på förebyggande arbete med skilsmässo- och ombildade familjer.Läs mera »
Lapsi puhuu megafoniin

Lehdistötiedote: Jokainen päivä on lapsen oikeuksien päivä

Barnavårdsföreningen on luonut kampanjan muistuttamaan siitä, että jokainen päivä on lapsen oikeuksien päivä. Kampanjan tarkoituksena on antaa esimerkkejä siitä, mitä lapsen oikeuksien sopimus merkitsee käytännössä. Läs mera »