pärmbilden från boken Vi i klassen

Handboken Vi i klassen – för ökat välbefinnande och bättre trivsel

26.09.2019 kl. 12:58
Den förnyade handboken Vi i klassen är ett redskap för skol- och förskolepersonalen att skapa en trivsammare skolvardag för både barn och vuxna.

Handboken kan användas för att förstärka gruppsammanhållningen i en redan fungerande grupp. Den är också ett bra redskap för att lösa problem och öka trivseln i utmanande klasser.

Handbokens grundidé är att bemöta barnen på ett positivt sätt. Boken presenterar olika förhållningssätt och metoder och bjuder på många praktiska övningar. Allt detta för att öka trivseln och välmåendet i klassen.

Vi i klassen – handboken bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor och förskolor, bland annat med programmet Vi i klassen som är riktat till förskolegrupper och lågklasser.

Tillsammans med eleverna jobbar vi kring teman som sociala färdigheter, samarbete, respekt, känslor och självkänsla. Verksamheten består av praktiska övningar, diskussioner med hela gruppen, självständiga uppgifter och grupparbeten. En del av lektionerna leds av förskoleläraren eller läraren. Det ingår alltid en föräldrakväll i helheten.

För personalen erbjuder vi inspirationsträffar där personalen får ta del av Vi i klassen-handboken och får tips och idéer om hur de själva kan jobba med bland annat sociala färdigheter, samarbete och självkänsla i gruppen.

Vi i klassen är en del av Barnavårdsföreningens förebyggande skolverksamhet och finansieras av STEA. För tillfället erbjuds verksamheten i Nyland och Österbotten.

 

Mer information om programmet:

https://www.bvif.fi/sv/omoss/skola/forskolan_och_lagklasser/

Om du har frågor om handboken eller verksamheten i övrigt:

Eva Söderlund

Sakkunnig inom barn- och familjearbete

Telefon: 050-564 2920

E-post: fornamn.efternamn@bvif.fi

 

Om du har frågor gällande Vi i klassen i Österbotten:

Mikaela Lervik

Sakkunnig inom barn- och familjearbete

Telefon: 050-581 3114

E-post: fornamn.efternamn@bvif.fi

 

LADDA NER HANDBOKEN HÄR

Du kan också beställa den på: info@bvif.fi

Pris: 15 €

 
Eva Söderlund
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358505642920
BF i skolan i Nyland

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden. Läs mera »

Stärk det goda i klassen

”Vi behöver alla en motvikt till vår kritiska inre röst som säger ’du kan inte’ eller ’typiskt dig, nu gjorde du bort dig igen’. Att få höra sina klasskompisar lyfta fram ens goda sidor kan fungera stärkande”, skriver Christina Holm, sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet i sin bloggtext.Läs mera »
Lärare i klassen

Hur ser du på din elev?

"Vi som jobbar i skolor kan ha förväntningar på hur elever ska bete sig och hur klassen ska fungera. Efter många år av arbete i skolor har jag märkt att det är lätt hänt att våra förväntningar inte alltid stämmer överens med det vi möter i klassen – det är nödvändigtvis inte sämre eller bättre, utan kanske annorlunda än vi tänkt oss." Läs bloggtexten skriven av Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete.Läs mera »
Glad tonårspojke

3 övningar för att lära känna varandra i klassen

Hur får man en grupp att fungera tillsammans? Då eleverna lär känna varandra ökar förståelsen för att alla är olika och atmostäfer i klassen blir bättre. Även i klasser där eleverna gått länge tillsammans kan man alltid stärka samhörigheten och bli bättre bekant med klasskompisarna. Här kommer tre övningar som fungerar i alla klasser! Läs mera »