Lapsi ja aikuinen leikkivät

Rekry: Lapsiperhetyön asiantuntija | Sakkunnig inom barn- och familjearbete

09.08.2019 kl. 14:26
Etsimme osaavaan joukkoomme vuorotteluvapaan sijaista neuropsykiatrisen osaamisen tiimiin. | Vi söker nu till vår kunniga personal en alterneringsvikarie till vår enhet för neuropsykiatriskt kunnande.

 

Tarjoamme sinulle mielenkiintoista ja monipuolista työtä moniammatillisessa tiimissä lasten ja perheiden parissa painottuen ennaltaehkäisevään toimintaan. Työtehtäviin kuuluvat mm. asiakastapaamiset, työskentely Perhekouluohjaajana, vertaistukiryhmätyöskentely, koulutus- ja konsultaatiotehtävät. Eduksi luemme työkokemuksen lastensuojelusta.

Edellytämme sinulta:

  • Soveltuvaa sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkintoa
  • Kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä
  • Vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä itsenäistä työotetta
  • Kiitettävää suullista ja kirjallista suomen- ja ruotsinkielentaitoa asiakastyössä


Eduksi luemme myös tietämyksen ja työkokemuksen neuropsykiatrisista häiriöistä.

Palkkaa ja työehtoja koskevat määräykset yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan. 

Hakemus

Hakemus liitteineen 30.8.2019 mennessä.Hae työpaikkaa tästa linkistä >>.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikönjohtaja Silve Serenius-Sirve 5.8.-30.8. välisenä aikana sähköpostitse silve.serenius-sirve@bvif.fi tai puhelimitse 050 575 1500.

Barnavårdsföreningen i Finland (BF) on Suomen vanhin lastensuojelujärjestö. Teemme työtä paremman lapsuuden, vahvemman vanhemmuuden ja lapsiystävällisemmän yhteiskunnan puolesta. Motivoitunut ja pätevä henkilökunta on edellytys laadukkaille lapsi- ja perhepalveluille. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja kehittämiseen. Yksiköt sijoittuvat pääasiassa pääkaupunkiseudulle ja Länsi-Uudellemaalle. Lue lisää!


Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt jobb i ett mångprofessionellt team, med betoning på förebyggande arbete med barn och familjer. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. klientarbete, handledaruppgifter i Familjeskolan, arbete med stödgrupper samt utbildnings- och konsultationsuppgifter. 

Vi förutsätter att du har:

  • en lämplig högskoleexamen inom social- eller hälsovårdsbranschen
  • erfarenhet av arbete med barn och familjer
  • en god förmåga att samarbeta samt att jobba självständigt och ta eget initiativ
  • berömliga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska för klientarbetet


Som merit räknas kunskap om och arbetserfarenhet inom neuropsykiatri.

Lön och arbetsvillkor följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. 

Ansök

Skicka senast in din ansökan jämte bilagor senast den 30.8.2019 via den här länken>>.

Ytterligare information om arbetsuppgifterna fås av enhetschef Silve Serenius-Sirve under perioden 5.8.-30.8. på silve.serenius-sirve@bvif.fi eller 050 575 1500.

Barnavårdsföreningen i Finland (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle. En motiverad och behörig personal är en förutsättning för att kunna erbjuda barn- och familjetjänster av god kvalitet. Vi satsar på personalens välmående och utveckling. Våra enheter verkar i huvudsak i huvudstadsregionen och i Västra Nyland. Läs mer!
 

 
Neuropsykiatriskt kunnande Neuropsykiatrinen osaaminen
Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
+358505651722
nepsy@bvif.fi | Telefonrådgivning må-tors kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00 | Puhelinpalvelu ja neuvonta ma-to klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00

Några tankar från en separation

”Jag känner mig så trött och energilös. Att skiljas eller separera från den man tidigare har älskat är tungt”, skriver en pappa i Barnavårdsföreningens blogg. Läs också om stödgruppen för frånskilda föräldrar startar den 2:a september i Helsingfors.Läs mera »

Vi arbetar för att öka välmående i skolorna också i Österbotten

I höst börjar Barnavårdsföreningen arbeta i svenska Österbotten för att öka trivseln i skolorna och stärka barns och ungas psykiska välmående. Läs mera »

Inhoppare till Tölö daghem och andra enheter

Vi söker inhoppare till Tölö daghem och våra andra enheter.Läs mera »

Alla vuxna behövs för en trygg skolstart

"Det finns också barn vars enda trygga punkt i livet utgörs av skolsystemet", skriver verksamhetsledare Pia Sundell i en insändare i Hbl. Läs mera »