Ge barnen din röst

09.01.2017 kl. 10:11
I kommunalvalet 9.4.2017 tar vi tillsammans steget mot framtidens barnvänliga kommun – i Finlands alla kommuner!


Barn- och familjeorganisationernas gemensamma valprogram för kommunalvalet 2017

Ge barnen din röst

En barnvänlig kommun

I kommunalvalet 9.4.2017 avgörs viktiga frågor: frågor som berör dig och ditt barn. Mycket av den service som är central för barn och barnfamiljer – såsom småbarnspedagogik och grundskola – stannar i kommunen också efter social- och hälsovårdsreformen. Även om ekonomin är stram är det nu vi vuxna måste trygga en godvardag för barnen.
 

Medmänsklighet och investeringar

Service för barnfamiljer är inte utgifter, utan investeringar. Inversteringar som dessutom ger bättre utdelning än alla andra investeringar. Ju klokare kommunen tar hand om sina barn genom att nu erbjuda bra basservice, desto mindre betalar vi senare för korrigerande åtgärder.

Och dessutom: medborgarna mår bättre och produktiviteten ökar.

Ändå kan och ska barndomen inte ses endast som en investering. Barndomens värde är här och nu. Barn har rätt att påverka frågor som berör dem, delta och bli beaktade i beslutsfattandet. Så växer också barnen till individer som känner sitt värde, som är delaktiga och samhälleligt aktiva medborgare, och det goda generationsöverskridande välmåendet sprids som ringar på vattnet.

Kommunalvalet är barnens val, där barnens röst måste höras klart!
 

Grunden för en bra barndom: stark och fungerande basservice

Framtidens barnvänliga kommun satsar på barnen och därmed också på sin egen framtid. En barnvänlig kommun är en bra kommun att bo i, och på så sätt också attraktiv och konkurrenskraftig.

Byggstenarna för en välmående kommun nu och i framtiden är:

• kvalitativ småbarnspedagogik och utbildning
• familjecenter och annan lättillgänglig service för barn och familjer
• fungerande social- och hälsovårdstjänster
• mångsidiga hobbymöjligheter och
• förverkligande av barnens rättigheter


Den ökande ojämlikheten mellan barn och familjer bör stoppas. Regeringen har med sina beslut ökat på ojämlikheten bland annat genom att göra det möjligt för kommuner att begränsa den subjektiva rätten till dagvård. Kommuner som har det väl ställt har valt att inte begränsa den. Inte heller de kommuner som begrän
sat dagvårdsrätten har gjort nämnvärda inbesparingar. Iutmanande livsituationer kan heldagsdagvård vara justdet stöd som hjälper familjer att orka.

Skär vi i basservicen betalar vi ett högt pris med ränta i framtiden.
 

Politik som beaktar barnen skapar framtidens välfärd

Barn- och familjeorganisationerna vill försäkra sig om att vi i kommunalvalet väljer beslutsfattare som värnar om barnens intresse och barnkonsekvensanalyser under hela valperioden. Redskap för att göra detta finns: Det finns fungerande modeller för barnbudgetering och barnkonsekvensanalyser.

Det finns också goda exempel på kommuner som tagit verktygen i användning och på så sätt börjat trygga den egna framtiden.

Barnkonsekvensanalyser ska göras i allt beslutsfattande, inte endast i frågor som har en direkt koppling till barn. Kommunen är barnens centrala levnadsmiljö och beslut som fattas där påverkar direkt hur barnen mår och vilka möjligheter de har, nu och i framtiden.

Genom att lyssna på barn och unga och genom att göra barnkonsekvensanalyser undviker vi fel i beslutsfattandet såväl i kommunerna som i social- och hälsovårdsreformen. Andan i regeringens program för utveckling av barn- och familjetjänster och en förflyttning av tyngdpunkten från korrigerande tjänster till förebyggandetjänster skapar välfärd långt in i framtiden.

Kommuninvånare, kräv av din kommun:

• kvalitativ basservice
• ibruktagande av familjecentermodellen
• barnkonsekvensanalyser
• barnbudgetering
• att barns och ungas röster blir hörda

I kommunalvalet 9.4.2017 tar vi tillsammans steget mot framtidens barnvänliga kommun – i Finlands alla kommuner!

Barnavårdsföreningen

Kaapatut lapset

Lastensuojelun Keskusliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Marttaliitto

Parasta Lapsille

Pelastakaa Lapset

Pesäpuu

SOS-Lapsikylä

Vanhempainliitto

Väestöliitto

Yhteiset Lapsemme


Mer info (på finska):

Twitter-kontot
Evenemnaget på Facebook
Centraförbundet för barnkydds webbplats

Nya videor för lärare stödjer ungas välmående

Motivation, återhämtning och självkännedom hör till de ämnen som tas upp på de nya Next Level-videorna som producerats av Barnavårdsföreningen. Videorna kan användas som stöd för undervisningen både nu i undantagstider och senare. Next Level-programmet riktar sig främst till andra stadiet och årskurs 9, men kan användas också av andra som jobbar med unga. Läs mera »

Stärk det goda i klassen

”Vi behöver alla en motvikt till vår kritiska inre röst som säger ’du kan inte’ eller ’typiskt dig, nu gjorde du bort dig igen’. Att få höra sina klasskompisar lyfta fram ens goda sidor kan fungera stärkande”, skriver Christina Holm, sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet i sin bloggtext.Läs mera »
Lärare i klassen

Hur ser du på din elev?

"Vi som jobbar i skolor kan ha förväntningar på hur elever ska bete sig och hur klassen ska fungera. Efter många år av arbete i skolor har jag märkt att det är lätt hänt att våra förväntningar inte alltid stämmer överens med det vi möter i klassen – det är nödvändigtvis inte sämre eller bättre, utan kanske annorlunda än vi tänkt oss." Läs bloggtexten skriven av Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete.Läs mera »

Vi arbetar för att öka välmående i skolorna också i Österbotten

I höst börjar Barnavårdsföreningen arbeta i svenska Österbotten för att öka trivseln i skolorna och stärka barns och ungas psykiska välmående. Läs mera »
vahvuuskortit

Uudet vahvuuskortit ovat tulleet!

Taiteellinen, rehellinen, huumorintajuinen … Mikä sinun vahvuutesi on? Uudet vahvuuskorttimme ovat visuaalisesti puhuttelevia ja jokainen kortti nostaa esiin uuden ominaisuuden. Korttien avulla voi tarkastella luonteenpiirteiltä yhdessä nuorten kanssa ja niitä voi käyttää monella eri tavalla. Läs mera »