Familjeskolan POP® för föräldrar online

06 September 2021 kl. 16.30–18.30

Familjeskolan ordnas online på svenska för föräldrar till barn med utmanande beteende i 2-8 års ålder.

I föräldragruppen får föräldrarna handledning i hur man kan agera på ett positivt sätt i utmanande situationer med barnet. I gruppen får föräldrarna också värdefullt stöd av varandra. Varje gång behandlas ett specifikt tema. Hemuppgifter hjälper familjerna att tillämpa metoderna i vardagen. Läs mer om Familjeskolan här>>


Gruppen träffas 8 gånger på distans, måndagar 6.9.-25.10.2021 klockan 16.30-18.30. Vi skickar en länk till forumet i samband med anmälan.

Deltagaravgiften är 50 € / familj.

Gruppledare är sakkunnig inom barn- och familjearbete Nicklas Kurkio.


Anmäl dig här


Tillägsinformation:
nepsy@bvif.fi
050 565 1722

 

”Familjeskolan POP® borde vara obligatorisk för alla föräldrar till små barn.”

”Vår son konstaterade att det senaste halvåret varit det bästa i hans liv, och det är nog tack vare de metoder som vi lärt oss i Familjeskolan POP®”


Plats
Barnavårdsföreningen, online