Dagläger Cygnaeus 3

21 Juni 2021 kl. 09.00–16.00

Under daglägren har barnen möjlighet att skapa, göra experiment och röra på sig. Lek och utevistelse i park och natur hör också till programmet.

På lägren jobbar 2–5 ledare som de flesta är eftisledare på Barnavårdsföreningen och har erfarenhet av barn i den här åldern.

Vi ordnar 3 dagsläger i Cygnaeus eftis. Barnet kan delta i alla lägerveckor.

Info om alla Barnavårdsföreningens sommarlovsläger hittar du här >>

Tid: 21–24.6.2021, kl. 9–16

Målgrupp: 7-10 åringar

Pris: 70 € för en vecka eller 200 € för alla tre sommarveckor. Lunch och mellanmål ingår.

Läs våra allmänna villkor för sommarlägren här >>

ANMÄLNINGEN ÖPPNAR 1 MARS KLOCKAN 9:

anmälningslänk

Kontaktperson: Isabella Franck 050 577 7987 isabella.franck@bvif.fi


Plats
Grundskolan Norsen, Cygnaues enhet
Sjömansgatan 9
00120 Helsingfors