Dagläger Gillebo 4 FULLSATT

02 Augusti 2021 kl. 09.00–16.00

Under daglägren har barnen möjlighet att skapa, göra experiment och röra på sig. Lek och utevistelse i park och natur hör också till programmet.

På lägren jobbar 2–5 ledare som de flesta är eftisledare på Barnavårdsföreningen och har erfarenhet av barn i den här åldern.

Vi ordnar fem dagläger på Gille eftis: tre i juni och 2 i augusti. Barnet kan delta i alla lägerveckor.

Info om alla Barnavårdsföreningens sommarlovsläger hittar du här >>

Tid: 2–6.8.2021, kl. 9–16

Målgrupp: 7-10-åringar, max 20 platser

Pris: 70 € för en vecka eller 200 € för tre sommarveckor. Lunch och mellanmål ingår.

Läs våra allmänna villkor för sommarlägren här >>

ANMÄLNINGEN ÖPPNAR 1 MARS KLOCKAN 9:

anmälningslänk

Kontaktperson: Isabella Franck 050 577 7987 isabella.franck@bvif.fi


Plats
Gillebo drängstuga i Kårböle
Sorolavägen 4
00420 Helsingfors