Koulussa harjoitus tekee kaverin | Online

24 Mars 2021 kl. 17.00–18.30

Into ja halukkuus ei aina riitä – kaveritaitoja pitää harjoitella myös koulussa. Tule kuuntelemaan kaverisuhteisiin vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisuuksista tukea oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Luennoitsija: Sanna Karuvaara, lapsiperhetyön asiantuntija ja neuropsykiatrisena valmentaja
 

ILMOITTAUDU VERKKOLUENNOLLE 

 

Arki toimimaan koulussa – verkkoluentosarja

Tämä verkkoluento on osa Arki toimimaan koulussa - luentosarjaa. Koulussa työskentely on merkityksellistä, mutta se voi myös aiheuttaa huolta oppilaiden hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä. Luentosarjamme Arki toimimaan koulussa keskittyy oppilaan oppimiseen, motivaatioon, sosiaalisiin suhteisiin ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Luennot järjestetään verkossa ja luentosarja on ilmainen. Ilmoittautua voi yhdelle luennolle tai voi osallistua vaikkapa koko sarjan luentoihin!