Övning ger social färdighet i skolan | Online

24 Mars 2021 kl. 17.00–18.30

Iver och vilja räcker inte alla gånger – sociala färdigheter och kamratskap behöver övas i skolan. Kom och lyssna på hurdana faktorer som inverkar på kamratrelationer och på hur man kan stöda elevers sociala färdigheter.

Föreläsare: Emma Fabricius, vuxenpedagog och sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen. Emma har flera års erfarenhet av att jobba med sociala färdigheter och psykiskt välmående i grundskolan och på andra stadiet.
 

ANMÄL DIG TILL FÖRELÄSNINGEN

 

Föreläsningsserien En fungerande skolvardag

Webbföreläsningen är en del av serien En fungerande skolvardag som stödjer skolpersonal i sitt arbete. Under våren föreläser vi om trivsel i skolan, sociala färdigheter och om vad allt som händer i en tonårings hjärna. Föreläsningarna ordnas online och föreläsningsserien är gratis.

Du kan anmäla dig till bara en föreläsning eller delta i hela serien om du känner för det!


Plats
Online via Zoom