Föreläsning online: Föräldraskap & gränssättning

05 Oktober 2020 kl. 17.00–19.00

Bild: pexels.com

Ibland är det svårt att sätta gränser

 

Nästan alla föräldrar upplever i något skede att det blir mycket tjat och gnäll och att det är svårt att sätta gränser. Barnen lyder inte och det blir gräl mellan föräldrarna om vilka regler som gäller. Det är inte roligt för någon när det blir mycket bråk, trots och dålig stämning i familjen.

Det går att med ganska enkla knep göra vardagen både lugnare och mer harmonisk. Genom olika metoder och förhållningssätt kan man både stärka sitt eget föräldraskap och relationen till barnet som i sin tur stärker barnets utveckling och självkänsla.


Föreläsningen riktar sig till föräldrar som har barn i åldern 4-12 år. Föreläsningen är svenskspråkig.
Föreläsaren Ellen Holmström jobbar som sakkunnig inom barn- och familjearbete. Hon är utbildad socialpsykolog.

Föreläsningen ordnas via Zoom. Länken skickas per e-post till alla anmälda samma morgon, som föreläsningen äger rum.

Anmälan senast 4.10. kl. 16.00:

via länken HÄR


Föreläsningen är en del av föreläsningsserien Fascinerande föräldraskap, som ordnas via nätet. Till föreläsningsserien hör även följande föreläsningar:

På svenska:

Mycket oljud i tonårshjärnan  12.10.2020
Hur bemöta barnet positivt  5.11.2020
Orsaker bakom barnets beteende  2.12.2020


Suomeksi:

Stressi 23.9.2020
Nuoren aivoissa kuhisee 12.10.2020
Läsnäolo - kohtaamisen kivijalka 28.10.2020
Kohtaa lapsi myönteisesti 5.11.2020
Perheessä tunteet tarttuvat 18.11.2020
Mitä lapsen käytös heijastaa 2.12.2020
 


Plats
Barnavårdsföreningen via Zoom