Välbefinnande i skolan | Online via Zoom FULLSATT!

22 September 2020 kl. 17.00–19.00

vuxen och barn i skolmiljö

Välbefinnande i skolan

 

Välmående och trivsel i skolan påverkar inte endast atmosfären utan också skolmotivation, prestationsförmåga, självförtroende och framtidsplaner. Skolorna i Finland klarar sig bra i Pisa-tester men trivseln är sämre än i många andra länder. Det syns till exempel i hemmasittarproblematiken och ökat utmanade beteende i skolan.

Delta i vår föreläsning om hur du kan öka trivseln och välmåendet i skolan!

 

Under föreläsningen får du tips och information om hur du kan bidra till välmående elever och personal samt trivsammare skolmiljö.

Föreläsningen ordnas tisdagen den 22.9 kl. 17-19 online via Zoom. Föreläsare är Merja Koponen, sakkunnig inom barn och familjearbete. Föreläsningen hålls på svenska.

Föreläsningen riktar sig främst till skolpersonal men alla intresserade är välkomna. Efter anmälan och närmare föreläsningsdatumet får deltagarna mer information om de praktiska arrangemangen.

OBS! Föreläsningen är FULLSATT!  Den som är intresserad kan också beställa föreläsningen "Välbefinnande i skolan" t.ex. till den egna skolan. Kontakta: pia.graniittiaho(a)bvif.fi

 

 


Plats
Online via Zoom