Diskussionsgrupp för föräldrar | Ekenäs

03 Oktober 2019 kl. 17.00–19.00

FÅ VARDAGEN ATT FUNGERA

Familjeskolan POP® - diskussionsgrupp för föräldrar

 

En del barn är trotsigare, oroligare och mer okoncentrerade än andra. Som förälder kan det då ibland kännas tungt att få vardagen att fungera. Barnavårdsföreningen ordnar en diskussionsgrupp för föräldrar till barn i åldern 2-8 år, med utmanande beteende. Målsättningen är att få vardagen att fungera bättre med hjälp av Familjeskolan POP:s metoder.

 

”Vår son konstaterade att det senaste halvåret varit det bästa i hans liv, och det är nog tack vare de metoder som vi lärt oss i Familjeskolan POP®.”

 

I föräldragruppen får du:

  • handledning i hur du på ett positivt sätt kan bemöta barnet i olika situationer
  • tips och idéer om hur du kan undvika, minska och hantera konflikter
  • värderfullt stöd av andra föräldrar

Genom diskussion, gemensamma övningar och hemuppgifter behandlar vi varje vecka ett nytt tema. I gruppemn deltar 6-10 föräldrar.

 

Plats: Raseborgsvägen 37, Ekenäs

Tidpunkt: 8 torsdagar kl. 17-19 med start 3.10

Pris: 50 €/familj. I priset ingår Handboken för Familjeskolan samt kaffe med tilltugg.

 

Anmälningar och mer info:
Eva Söderlund, eva.soderlund@bvif.fi, tfn 050 564 2920Plats
Ekenäs
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs