Familjeskolans ledarutbildning på svenska | H:fors

25 Oktober 2019 kl. 09.00–15.00

Målet med Familjeskolan är att förebygga möjliga beteendeproblem genom att stärka växelverkan mellan barn och vuxen, öka förståelsen för barns beteende, och erbjuda positiva metoder att handleda och stöda barn.

Familjeskolans ledarutbildning ordnas nu även kvällstid!

Kvällsutbildningen är riktad till professionella i arbetslivet som dagtid jobbar med barn. 
Deltagandet i utbildningen förutsätter att man kan öva på Familjeskolans hemuppgifter
på sin arbetsplats med barn. 

Utbildningens introduktionsdag hålls 25.10 kl. 9.00 - 15.00 varefter gruppen träffas
torsdagar kl 16.30 - 19.00 under tiden 31.10 - 28.11.2019. Deltagaren förbinder sig att delta samtliga 6 gånger.

Höstens utbildning ordnas på svenska. Deltagaravgiften är 50€/ledare och i priset ingår Familjeskolans handbok, övrigt material samt kaffe och saltigt tilltugg.


Anmälningar:

nepsy@bvif.fi
050 565 1722

Läs mer om Familjeskolan här>>

 

"Utbildningen ger nya metoder, tips och styrka att orka i arbetet."


Plats
Barnavårdsföreningen, Helsingfors
Stenbäcksgatan 7 A, 4. vån
00250 Helsingfors