"Hur svårt kan det vara?"

05 Februari 2019 kl. 13.00–16.00

- en eftermiddag då vi tillsammans hittar lösningar på utmaningar i ungas vardag. 
Slutseminarium för projekten "De e lugnt" (Folkhälsan) och "Next Level" (Barnavårdsföreningen)

Oregelbunden sömn? Oro för framtiden? Hur hitta riktningen och kunna fokusera i informationsöverflödet? Hur känna igen sina styrkor? Vi lyfter fram utmaningar i ungas vardag med hjälp av videoinslag som väcker diskussion kring viktiga teman om välmående och framtid. Tillsammans hittar vi lösningarna.

Program:

Kl.13:00             Inledningsord & presentation av projekten

Kl.13:35             Videoinslag och diskussion kring ungas sömn (Folkhälsan)

Kl.13:55             Videoinslag och diskussion kring överflöd av intryck (Folkhälsan)
 

Kl.14:15             PAUS
 

Kl.14:45             Videoinslag och diskussion kring framtidsoro (Barnavårdsföreningen)

Kl.15:05             Videoinslag och diskussion kring självbild (Barnavårdsföreningen)

Kl.15:25             Sammanfattning av dagens teman

Kl.15:50             Avslutning & blicka framåt

VEM: Evenemanget riktar sig till unga på andra stadiet, i åk 10 och vid ungdomsverkstäder, samt professionella som jobbar med unga.

OSA: sista anmälningsdag tisdag 22.1.2019. Antalet platser är begränsat och vi fyller ut i anmälningsordning.

Vi bjuder på smoothie och frukt i pausen, som hålls kl. 14.15-14.45.

Du kan anmäla dig via länken nedan, varmt välkommen!

https://tinyurl.com/FHBFslutsemiPlats
Yrkeshögskolan Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00250 Helsingfors