#brafiilis ledarutbildning | Vasa

14 Februari 2019, 09:00 - 15 Februari 2019, 16:00

#brafiilis är en manualbaserad gruppverksamhet för ungdomar i årskurs 7 – 9 som genom konkreta verktyg stöder ungas välmående och förebygger psykisk ohälsa. Man lär sig se sambandet mellan tankar, känslor och handlingar och får verktyg att hantera stress samt stärka självkänslan. Metoden baserar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). 

 

Till vem riktar sig utbildningen? 

#brafiilis gruppledarutbildningen riktar sig till personer (lärare, kuratorer ungdomsarbetare m.m.) eller organisationer som har för avsikt att arrangera egen gruppverksamhet för unga. 

I gruppledarutbildningen får man kunskap om hur man leder #brafiilis-grupper och om KBT-metoder. En #brafiilis grupp träffas 6 - 10 gånger och verksamhet utgår från en färdig manual.
 

Utbildningen hålls kl. 09.00-16.00 14-15.2 och 21-22.3.2019 i Vasa. 

I utbildningen ingår 4 närstudiedagar och hemuppgifter, 2 handledningstillfällen och att leda en egen #brafiilis grupp.  

Utbildning är avgiftsfri. 

Sim utbildare fungerar Merja Koponen som är  sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen och skribent av #brafiilis manualen.

Arrangör: Barnavårdsföreningen i samarbete med SFV och Folkhälsan Plats
65100 Vasa