Stöd i föräldraskapet efter skilsmässa | Ekenäs

28 Januari 2019 kl. 17.00–19.00En skilsmässa förändrar vardagen i en barnfamilj. Efter en separation står föräldrar inför utmaningen att se barnets situation ur ett nytt perspektiv och bygga upp nya fungerande rutiner i vardagen. Stöd i föräldraskapet efter en skilsmässa är en grupp för separerade föräldrar och de föräldrar som beslutat sig för att skiljas. I gruppen kan du dela med dig av dina erfarenheter av hur det är att vara förälder efter en separation och tillsammans med de andra komma fram till nya insikter. Notera att endast den ena föräldern kan delta.

”Jag har verkligen behövt stanna upp och tänka efter. Nu har jag kommit vidare i min skilsmässoprocess som förälder"

Vi träffas i Familjecentrets utrymmen på adressen: Raseborgsvägen 37, 10600 Ekenäs i O-huset.

Vi träffas 8 måndagar kl. 17.00-19.00 med start den 28.1.

Måndagar: 28.1, 4.2, 11.2, 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3.

Gruppen är avgiftsfri!

Före gruppstart träffar gruppledaren alla deltagare enskilt för att informera om gruppens innehåll. Under den träffen har du en möjlighet att berätta om din egen livssituation. Den individuella träffen ger dig som deltagare en möjlighet att ta ställning till om du vill förbinda dig till gruppen. Innehållet har utvecklats av Ensi- ja turvakotien liitto under namnet Vanhemman neuvo.

”Jag kände ett behov av stöd i mitt föräldraskap för att klara av att tänka klart om det som är bäst för barnet.”

För anmälning och frågor kontakta gruppledare:

Maria Pörtfors
Sakkunnig inom barn- och familjearbete
tfn 050 411 8984
maria.portfors@bvif.fi

 Plats
Familjecentret i Ekenäs / O-huset
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs