Vanliga frågor och svar

 

Gör Barnavårdsföreningen ekonomisk vinst?

Nej, Barnavårdsföreningen är en allmännyttig organisation vars syfte är att verka för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle. Eventuell vinst går oavkortat till verksamheten för barn och familjer.
 

Hur finansieras er verksamhet?

Våra barnhems- och dagvårdstjänster finansieras i huvudsak genom köpavtal med kommuner. Vi deltar regelbundet i offentliga upphandingar. Den övriga verksamheten så som familjearbetet och Högsand finansieras med kundavgifter, bidrag och understöd. Våra största bidragsgivare är Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen Barnens Dag. Hela budgeten är över sju miljoner euro. Den största utgiften är personalkostnader.
 

Vilken är er koppling till Borgbacken?

Barnavårdsföreningen är en av grundarorganisationerna bakom Stiftelsen Barnens Dag. Stiftelsens syfte är att samla medel för barnskyddsarbete. Detta gör den genom att driva Borgbackens nöjespark i Helsingfors. Vinsten som stiftelsen gör doneras till grundarorganisationerna. Det betyder att alla besökare på Borgbacken är med och stöder värdefullt barnskyddsarbete i Finland.
 

Jag känner att vardagen med barn är jobbig. Vad ska jag göra?

Om du känner att ni kämpat med samma frågor en längre tid eller att ni står inför större förändringar som gör vardagen tung lönar det sig att be om hjälp. Barnavårdsföreningen erbjuder stöd och råd till familjer som tampas med olika utmaningar, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska problem. Den vanligaste respons vi får är att klienterna önskar att de hade vänt sig till oss redan tidigare.

Våra lågtröskeltjänster är bland annat kostnadsfria stödsamtal, telefonrådgivning, stöd- och samtalsgrupper, familjerådgivning och läger. Vi har också en hel del kostnadsfritt informationsmaterial.
 

Har ni endast svenskspråkig verksamhet?

Nej, vi har också mycket verksamhet på finska. Till exempel största delen av klienterna på barnhemmet är finskspråkiga och majoriteten av dem som deltar i Familjeskolan POP® eller tar del av våra neuropsykiatriska stödtjänster har finska som modersmål. Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har vi ändå ett särskilt ansvar att producera svenskspråkig service till barn och familjer. Dagvård och eftisverksamhet har vi endast på svenska.
 

Har Barnavårdsföreningen verksamhet i skolor?

Ja, Barnavårdsföreningen jobbar även i skolor, främst via olika projekt så som Next level, Vi i klassen och #brafiilis. Dels vill vi öka elevernas välmående, dels vill vi stödja skolans personal och ge dem verktyg att bemöta elever med olika behov och stärka gemenskapen. Fokus ligger på förebyggande verksamhet.