verksamhetsledare Pia Sundell

Öppet brev till alla på Barnavårdsföreningen

21.12.2020 kl. 10:49
Läs verksamhetsledare Pia Sundells varma tack och julhälsning till personalen.

Året 2020 lider mot sitt slut. Ett år vi aldrig kommer att glömma. Året 2020 som fick hela världen på knä på grund av en oväntad pandemi.

För oss på Barnavårdsföreningen har läget med coronan medfört flera olika problem och utmaningar. Då situationen kom över oss i mars var ingen av oss förberedd. Vi hade inga arbetsmodeller eller handböcker för hur en dylik situation ska ledas. Vi hade inte tidigare erfarenhet. Vi var helt enkelt tvungna att ty oss till och lita på den kunskap, de direktiv och de anvisningar som myndigheterna gav både i offentligheten och direkt till vår organisation. Det var utan tvekan en förbryllande, oklar och skrämmande period.

För er som arbetar på Barnavårdsföreningen ledde coronan till många oväntade lägen. En del av er fick förändrade arbetsuppgifter, en del av tvingades till distansarbete med väldigt kort varsel och för en stor del av er förutsattes det normalt arbete trots coronan. Ingen av oss kom enkelt undan. Alla kände vi osäkerhet och ibland rädsla.

Oberoende vilka utmaningar coronan hämtade med sig kan jag idag med stolthet konstatera att vi på Barnavårdsföreningen har klarat oss bra. Vi har lyckats skydda våra kritiska verksamhetsformer så att verksamheten har kunnat fortsätta. Vi har lyckats skapa nya verksamhetsformer på distans, både för barn och vuxna. Vi har lyckats ta i bruk nya arbetsredskap som gjort distansarbetet möjligt. Vi har framför allt kunnat finnas till för barn, unga och familjer trots det svåra läget. Det ska ni BF:are, varenda en, oberoende grunduppgift, ha ett stort tack för. Det är er förtjänst. Tack.

Som verksamhetsledare har coronan utmanat mig både då det gäller kommunikation, ekonomi och ledarskap. Det har varit speciellt viktigt och speciellt svårt, att göra korrekta strategiska beslut under denna underliga tid. Med ert allas engagemang och stöd har vi lyckats göra kloka val även detta svåra år. Tack.

Då vi nu går mot årets slut måste jag konstatera att läget med coronan tyvärr inte är över. Vi har ännu en väg framför oss. Men som tur har vi fått lovande nyheter om ett vaccin, som kommer att hjälpa hela världen. Tillsammans kommer vi på Barnavårdsföreningen att klara coronakrisen och allt det den kommer att föra med sig. Tillsammans kommer vi att kunna hjälpa många barn, unga och vuxna.

Jag tänker på er alla BF:are med stor tacksamhet och värme.

Jag önskar er alla en trygg och fridfull jul. 

Pia Sundell

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
Vinglas på julbord

Ge ditt barn en nykter jul

”Julafton – ett barndomsminne vi erinrar oss långt in i vuxenlivet. Många av oss ser tillbaka på våra barndomsminnen med nostalgi. Alla har dessvärre inte ett nyktert barndomsminne att se tillbaka till - och det är därför jag vill lyfta fram detta ämne inför jul”, skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin bloggtext. Läs mera »
Pia Sundell

Barn har rätt till en framtid

"Vi firar barnkonventionens vecka. Vi vuxna har en viktig roll i att förstärka framtidstron hos våra barn", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Pia Sundell

Du har rätt att vara barn

"Visste du att daghemmet är din och alla andra barns plats? Det är här du ska få synas och höras. Här på dagis tar vi som jobbar ställning till dina rättigheter varje dag", skriver våra daghemsföreståndare i vår blogg. Läs mera »
Anne Nickström

Nätmobbning - vi vuxna ska inte två våra händer

”Det finns mycket vi vuxna kan göra för att förebygga den mobbning barn och unga utsätts för på nätet”, skriver Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Pia Sundell