Du har rätt att vara barn

16.11.2020 kl. 13:05
"Visste du att daghemmet är din och alla andra barns plats? Det är här du ska få synas och höras. Här på dagis tar vi som jobbar ställning till dina rättigheter varje dag", skriver våra daghemsföreståndare i vår blogg.

Barnkonventionen finns till för att du och alla andra barn ska ha rättigheter. Du har rätt att leka, vila och utvecklas. Du har rätt att vara delaktig och påverka. Ingen skall få göra dig illa.

Vi som jobbar på dagis har dina rättigheter som vår ledstjärna. Det är vårt jobb att se till att dina rättigheter uppfylls här på daghemmet. Du ska inte behöva förtjäna dina rättigheter - kunna något speciellt, bete dig på ett visst sätt eller vara en viss ålder.

Det räcker med att du är barn.

Du ska få påverka din dagisdag

Du har en självklar rätt att påverka din dag på daghemmet, den plats där du vistas stora delar av dagen. Du ska få uttrycka dina åsikter fritt i alla frågor som berör dig. Du kan formulera dig på det sätt som du själv kan och vill: Genom blickar, ord och kroppsspråk. Du kan uttrycka dig genom det du gör och utforskar.

Det är nämligen dessa tankar och önskemål som vi utgår ifrån då vi skapar lekstationer, då vi plockar ihop samlingspåsen eller då vi dukar fram material i ateljén. Du har rätt att vara med och planera vad vi gör på dagis och berätta din åsikt om hur du upplevt dagen.

Dina tankar är viktiga och de är vår kompass. Det är dina tankar som är början på vårt gemensamma äventyr.

Dina rättigheter är våra vuxnas ansvar

För att du ska känna till dina rättigheter behöver vi berätta och visa dem för dig. Det är vi vuxna som ska skapa förutsättningar för att du ska kunna använda dig av dina rättigheter. Dina rättigheter ska respekteras, skyddas, uppfyllas, övervakas och främjas av oss.

Vad som är bäst för just dig behöver vi vuxna ta reda på. Vi behöver höra dig för att veta rätt.

Barnkonventionen handlar därför lika mycket om oss vuxna. Vi behöver prata om dina rättighter med dig och med varandra. Vi behöver vara lika modiga som du och utveckla vårt synsätt och beteende för att förstå vad som är bäst för dig.  

Vi vill skicka en liten påminnelse till alla vuxna i ditt liv: Det är dags att fundera hur vi kan förverkliga dina rättigheter och göra det varje dag. Det är bättre att göra lite, än att inte göra något alls.

Du är barn idag, men du har också rätt att drömma om morgondagen. En av våra viktigaste uppgifter är att ge dig hopp och en tro på framtiden. Att ge dig tillit till dina egna tankar och kreativa förmågor att förändra världen. Det är du som visar oss vägen och det är din röst som berättar morgondagens berättelse.

Det är nu du är barn och det är i dag dina rättigheter ska förverkligas. 

- Hanna Ekholm och Petra Oksanen 
Föreståndare på Barnavårdsföreningens daghem

Illustration: Maria Sann


Läs mer om Barnavårdsföreningens daghem och vår småbarnspedagogik!

Här hittar du barnets rättigheter i bilder! 

 
Anne Nickström
Kommunikatör | Tiedottaja
+358407644759

Blogg: Pandemin lämnar sina spår

"2020 - ett år vi inte kommer att glömma. Trots alla utmaningar som Coronapandemin förde med sig ser jag med stolthet att vår organisation lyckades trygga sin verksamhet och drevs mot en utveckling", skriver Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Pia Sundell
verksamhetsledare Pia Sundell

Öppet brev till alla på Barnavårdsföreningen

Läs verksamhetsledare Pia Sundells varma tack och julhälsning till personalen.Läs mera »
Pia Sundell
Vinglas på julbord

Ge ditt barn en nykter jul

”Julafton – ett barndomsminne vi erinrar oss långt in i vuxenlivet. Många av oss ser tillbaka på våra barndomsminnen med nostalgi. Alla har dessvärre inte ett nyktert barndomsminne att se tillbaka till - och det är därför jag vill lyfta fram detta ämne inför jul”, skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin bloggtext. Läs mera »
Pia Sundell

Barn har rätt till en framtid

"Vi firar barnkonventionens vecka. Vi vuxna har en viktig roll i att förstärka framtidstron hos våra barn", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Pia Sundell