Vi styr mot ett barnvänligare samhälle

27.01.2020 kl. 09:00
"Barnkonventionen fyllde trettio år, men vad händer nu? Bakom konventionen ligger många år av jobb; starka krafter och eldsjälar har bidragit till den utveckling vi kan se i dag. Trots många framsteg och framgångar återstår ännu mycket arbete", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin bloggtext.

FN:s konvention om barnets rättigheter fyllde 30 år den 20 november 2019 och även Barnavårdsföreningen uppmärksammande bemärkelseåret stort. Kampanjen Respektera barnets rättigheter – alla dagar om året utmanade beslutsfattare att under kommande år se till barnets rättigheter. Kampanjen riktade sig också till vuxna i barnens omgivning samt oss som bemöter barn i vårt arbete.

Bakom barnkonventionen ligger många år av jobb; starka krafter och eldsjälar har bidragit till den utveckling vi kan se i dag. Trots många framsteg och framgångar återstår ännu mycket arbete.

Barnkonventionen saknar miljörättigheter

Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn, men i dag kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Forskning visar att fastän ungdomar förhåller sig optimistiskt till sin egen och Finlands framtid, har oron för hela världens tillstånd ökat. Klimatet utgör en stor oro för många unga.

Barnkonventionen omformades innan miljöfrågorna hade samma genomslag som de har i dag, därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten.

Många framgångar år 2019

År i 2019 var ett turbulent år i vårt samhälle. Barnavårdsföreningens verksamhet påverkades bland annat av att social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen inte genomfördes som planerat och av att en ny regering tog upp frågorna till ny behandling.

Trots prövningar kan jag ändå konstatera att Barnavårdsföreningen nått flera framgångar under året.

Tack vare understöd och donationer har Barnavårdsföreningen kunnat växa. År 2019 utvidgade vi vår verksamhet till skolorna i svenska Österbotten, samt vår eftermiddagsverksamhet i Helsingfors. I år kommer vi att fortsätta utvidga vår verksamhet – Tjejvillan öppnar i Kyrkslätt och Sibbo i början av 2020 tack vare ett bidrag som vi mottagit från försäkringsbolaget LokalTapiola Nyland och STEA. Betydelsefullt i år var att vi mottog två omfattande donationer från privatpersoner.

Ett nytt år med fokus på barnets bästa

Barnavårdsföreningen har en viktig roll som Finlands äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation, att jobba för ett barnvänligare samhälle. Det gör vi genom att utveckla vår verksamhet och genom ett målmedvetet påverkansarbete med barnkonventionen som vårt rättesnöre. 

Som finländare kan vi vara stolta över att Finland placerar sig högt i internationella jämförelser. Det innebär ändå inte att vi kan slå oss till ro och vara nöjda med det vi uppnått.

(För att uppnå ett barnvänligare samhälle behöver vi samarbeta med aktörer runtomkring oss.) Låt oss tillsammans fortsätta jobba för att barnets rättigheter respekteras – alla dagar om året.

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

En dag i taget

"Vi vuxna måste vara ödmjuka mot oss själva och ta hand om vår egen ork. Våra barn och unga behöver oss nu mer än någonsin", skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i vår blogg. Läs mera »
Pia Sundell

Virtuell samling på dagis får beröm

I och med coronaviruset har många barn nya dagsrutiner då föräldrar i mån av möjlighet uppmanas sköta sina barn hemma. För att upprätthålla kontakten med de barn som är hemma träffas Tölö Daghem över nätet. Samlingarna har visat sig vara väldigt populära – i onsdags var det 32 barn, tre hundar och ett marsvin som deltog via sina webbkameror. Läs mera »
Tölö Daghem

Vi kan alla hjälpa barnen

Vi lever i utmanade tider just nu. Coronaviruspanpidemin och beredskapslagen påverkar oss alla på olika sätt. Hur ska vi garantera att alla barn har det bra i detta exceptionella läge?Läs mera »
Pia Sundell

Blogi: Tietoinen hengitys tukee hyvinvointiamme

"Olen viimeisten kuukausien aikana saanut ihmetellä ja todistaa pienen vauvan elämää. Olen tarkkaillut uteliaasti erityisesti vauvan hengitystä - kuinka se ilmentää luonnollisuutta, virraten sisään ja ulos esteettä. Voimme saada tietoa hyvinvoinnistamme hengitystä havainnoimalla. Muokkaamalla hengitystämme tietoisesti voimme myös vaikuttaa hyvinvointiimme", kirjoittaa Risto Heikkinen blogissamme. Läs mera »
Risto Heikkinen

Klimatångest: ”Mamma hjälp, Australien brinner!”

"Klimatångest drabbar inte bara unga, den drabbar människor i alla åldrar. Klimatångest kan sträcka sig på en skala från att känna oro ibland till att bli handlingsförlamad. Vårt ansvar som vuxna är att hjälpa unga att inte bli förlamade utan behålla en positiv syn på framtiden, men ändå ha en medvetenhet om att de kan göra något för miljön som känns betydelsefullt", skriver Petra Willamo i vår blogg.Läs mera »
Petra Willamo