Glad tonårspojke

3 övningar för att lära känna varandra i klassen

14.10.2019 kl. 12:58
Hur får man en grupp att fungera tillsammans? Då eleverna lär känna varandra ökar förståelsen för att alla är olika och atmostäfer i klassen blir bättre. Även i klasser där eleverna gått länge tillsammans kan man alltid stärka samhörigheten och bli bättre bekant med klasskompisarna. Här kommer tre övningar som fungerar i alla klasser!

För att en grupp skall fungera tillsammans är det viktigt att var och en i gruppen känner sig trygg. I en trygg grupp finns en acceptans som motverkar utanförskap och som bidrar till välmående individer.

Då alla känner sig trygga i klassen skapas förutsättningar för öppen dialog samt ett klimat där det är välkommet att uttrycka sina åsikter. Det i sin tur leder till ökat samarbete och bättre arbetsro.

Då man jobbar med en grupp är det värt att lägga tid på att grundligt lära känna varandra. Övningar som stärker gruppdynamiken är särskilt viktiga för nya grupper eller då dynamiken ändras genom att en ny person kommer in i gruppen (lärare eller elev).

Övningar för att lära känna varandra kan med fördel göras regelbundet, eftersom övningarna hjälper barnen att lära känna hela gruppen och inte enbart de egna kamraterna.

Här kommer tre övningar som för att lära känna varandra bättre i klassen:

1. ALLA SOM...

Eleverna står på ett led vid ena sidan av rummet och ska ta sig till ledaren som står framför dem. Ledaren läser upp olika påståenden (t.ex. ”Jag har ett syskon”).

Om påståendet stämmer överens med barnets situation, får barnet ta ett steg framåt.

En variant av denna övning är att barnen ställer sig i en ring. Då ledaren läser upp ett påstående, får barnen byta plats med varandra i ringen om påståendet stämmer in på dem.

Den här övningen är lätt att göra och tar inte mycket tid. Den fungerar också som en bra paus från det vanliga skolarbetet!

2. BYTA PÅSTÅENDEN

Ledaren förbereder övningen genom att skriva lappar. På varje papperslapp skrivs ett påstående. Ledaren delar ut tre papperslappar med påståenden till varje barn.

Barnen får gå runt i rummet och byta lappar med varandra.

Idén är att man byter ut lappar med påståenden som inte stämmer in på en själv mot lappar med påståenden som stämmer. Alla ska under lekens gång hela tiden ha tre lappar i handen. Eleverna måste visa lapparna för varandra och fråga om påståendet stämmer på den andra.

Målet är att alla i slutet av övningen har tre lappar med påståenden som stämmer in på dem, men man kan avbryta då alla har åtminstone en lapp som stämmer.

Slutligen får alla i tur och ordning läsa upp 1–3 av de påståenden som stämmer in på dem.

Tips! Det kan vara bra att börja med ”lätta" påståenden och sedan göra dem lite mer krävande.

3. NAMNBINGO

Varje barn får ett papper med en bingobricka. I varje bingoruta finns ett påstående.

Barnens uppgift är att gå runt och försöka hitta olika personer i gruppen som påståendena stämmer in på. Uppmuntra barnen till att försöka få olika namn i bingorutorna.

Den som först fyllt rutorna vågrätt, lodrätt eller diagonalt har vunnit!


Vill du ha flera tips om ett ökat välbefinnande och en bättre trivsel i klassen?

Ladda ner handboken Vi i klassen kostnadsfritt här!  

 

 
Eva Söderlund
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358505642920
BF i skolan i Nyland
Lärare i klassen

Hur ser du på din elev?

"Vi som jobbar i skolor kan ha förväntningar på hur elever ska bete sig och hur klassen ska fungera. Efter många år av arbete i skolor har jag märkt att det är lätt hänt att våra förväntningar inte alltid stämmer överens med det vi möter i klassen – det är nödvändigtvis inte sämre eller bättre, utan kanske annorlunda än vi tänkt oss." Läs bloggtexten skriven av Maria Ostrow, sakkunnig inom barn- och familjearbete.Läs mera »
Maria Ostrow
  Färgpennor i olika färger

5 + 1 tips för en kreativ daghemsmiljö

Barn ska få uttrycka sig musikaliskt, visuellt, verbalt och kroppsligt på daghemmet. Att uppleva och uttrycka konst har många positiva effekter på barn, det främjar barnens förutsättningar för lärande, sociala färdigheter och positiva självbild. Läs våra tips på hur du kan skapa en kreativare miljö på daghemmet!Läs mera »
Cecilia Jaakkola
Ett glatt barn

Barnet lyser upp av ett tack

Lägg märke till när barnet beter sig bra och ge beröm! Det är ett av de enklaste och effektivaste sätten att motivera barnet till att göra på samma sätt i fortsättningen. För barnet är en förälders beröm en värdefull belöning, skriver Minna Kuosmanen, sakkunnig inom barn- och familjearbete i sitt blogginlägg.Läs mera »
Minna Kuosmanen
Tecknat hjärta

Familjefrukost på dagis gav nya vänner

”Via daghemmet har våra barn och vi föräldrar knutit meningsfulla vänskapsband och fått utbyte, roliga stunder och stöd. Under fem år på Barnavårdsföreningens daghem har vår familj firat både nyår och valborg med andra dagisfamiljer, suttit på stranden, besökt stugor och simstadion tillsammans”, skriver en förälder i vår blogg. Läs mera »
Cecilia Jaakkola