Tonårig pojke

Tonåring – vad tycker DU?

02.08.2019 kl. 09:00
"Tonåringens beteende kan väcka osäkerhet och häftiga känslor också hos föräldern. Det blir lätt bråk och tjat i familjen - hur ska man få samspelet där hemma att fungera?" Läs vår sakkunniga Silve Serenius-Sirves bloggtext om ämnet.

Tonårstiden är på många sätt en omvälvande tid. Barnets förändrade beteende kan väcka häftiga känslor och skapa osäkerhet hos föräldern. Den ungas goda egenskaper hamnar lätt i skymundan på grund av att vardagen präglas av bråk och tjat.

Tonåringen behöver positiv uppmärksamhet

Det är lätt hänt att kommunikationen mellan tonåring och förälder blir negativ: tonåringen slarvar med sina skoluppgifter eller hjälper inte tillräckligt till där hemma. Då fokuset ligger på misslyckanden kan tonåringens självkänsla få en törn och viljan att ens försöka tina bort.

En negativ ton i kommunikationen försämrar möjligheterna till diskussion. Detta i sin tur ökar bristen på förståelse. Föräldrar anser alltför ofta att det är en självklarhet att saker ska skötas väl. Precis som mindre barn, behöver tonåringar ändå positiv uppmärksamhet för sina försök och framgångar. På det sättet upplever den unga att de ansträngningar hen gör spelar någon roll.

Stora krav på tonåringar

En tonåring som beter sig utmanande betungar hela familjens välmående och samspel. Konflikterna kan spegla sig på tonåringens skolgång, kompisrelationer, hobbyer och till och med föräldrarnas arbetsplatser.

Alla unga behöver stöd av sina föräldrar, men unga som har neuropsykiatriska utmaningar, som försvårar den normala utvecklingen på flera områden, behöver mycket mera stöd än andra jämnåriga. Föräldrar kan å sin sida uppleva att de behöver vägledning för att förstå tonåringens beteende och hjälp för att stödja hens utveckling.

Förälderns oro för barnets framtid leder ofta till att kraven på tonåringen blir orimliga. Förväntningarna kan ta sig i uttryck i förfrågningar och en konstant inblandning i små saker. Tonåringen kan i sin tur uppleva det här som påtryckande och skulle må bättre av klart och tydligt uttryckta önskemål.

Ett svartvitt tankesätt hör till åldern

Tonåringen beter sig ibland som en vettigt diskuterande och humoristisk vuxen och ibland som en trotsig unge som exploderar för den minsta sak.

I tonåringens hjärna pågår en omfattande utvecklingsfas. Förmågan att planera, tidsbegreppet och självkontrollen är fortfarande under utveckling. Man kan jämföra denna fas med en stor renovering i flera etapper, där vissa delar är i bruk och andra inte.

Hjärnans frontallob är utvecklingsmässigt färdig först vid 25 år åldern. Ett svartvitt tankesätt och en oförmåga till flexibilitet hör därför i viss mån till tonårstiden.

Hur närma sig tonåringen?

Vi vuxna, som redan är vana att smidigt åka skytteltrafik inom tankarnas gråzoner, borde också kunna vara flexibla. Viktigare än något annat är att låta dörren till tonåringens värld stå öppen: vara intresserad av den ungas känslor, tankar och upplevelser.

Vad tycker tonåringen själv? Vilken är den bästa tiden på dygnet att diskutera? Hur känns det att bli förhörd vid familjens gemensamma måltid?

Det bästa tipset är att vända sig direkt till tonåringen själv och fråga: Vad tycker DU?

 

Barnavårdsföreningen erbjuder stöd i föräldraskapet:

Föräldrawebben - nätkurs för föräldrar - Målet med Föräldrawebben är att utveckla en god relation mellan föräldrar och tonåringar. Nätkursen är avgiftsfri.

Kortkurs för föräldrar

 
Silve Serenius-Sirve
Yksikönjohtaja, psykologi | Enhetschef, psykolog
+358505751500
Flicka som ler

Eftis - en trygg paus i vardagsstressen

“Många barn har det stressigt både i skolan och med en massa hobbyer – och då ska eftis kunna ge dem meningsfull fritid med trygga vuxna”. Så sammanfattar Christina Nymark, ansvariga ledaren på Drumsö eftis, sin tanke om vad Barnavårdsföreningens eftermiddagsverksamhet ska erbjuda.Läs mera »
Isabella Franck

Några tankar från en separation

”Jag känner mig så trött och energilös. Att skiljas eller separera från den man tidigare har älskat är tungt”, skriver en pappa i Barnavårdsföreningens blogg. Läs också om stödgruppen för frånskilda föräldrar startar den 2:a september i Helsingfors.Läs mera »
Anna Alenius
Ungdom med huva

”Mamma, är jag hopplös?”

”En vanlig vardagskväll körde jag min tonåriga son till träningarna. Han råkade vara på prathumör, men det han ville tala om gav mig en verklig tankeställare.” Läs den berörande bloggtexten av en tonårspojkes mamma.Läs mera »
Neuropsykiatriskt kunnande Neuropsykiatrinen osaaminen
Nuori mies metsässä

Mitä lastenkodin asukkaista tulikaan?

"Meistä tuli muurareita, taksikuskeja suutareita… laulaa Anssi Kela kappaleessaan. Lastensuojelulaitoksessa työskentelevänä olen monesti ajatellut meillä asuneiden lasten tulevaisuutta." Lue Töölön lastenkodin ohjaajan Sami Hautamäen koskettava blogiteksti. Läs mera »
Töölön Lastenkoti | Tölö barnhem