Tonårig pojke

Tonåring – vad tycker DU?

02.08.2019 kl. 09:00
"Tonåringens beteende kan väcka osäkerhet och häftiga känslor också hos föräldern. Det blir lätt bråk och tjat i familjen - hur ska man få samspelet där hemma att fungera?" Läs vår sakkunniga Silve Serenius-Sirves bloggtext om ämnet.

Tonårstiden är på många sätt en omvälvande tid. Barnets förändrade beteende kan väcka häftiga känslor och skapa osäkerhet hos föräldern. Den ungas goda egenskaper hamnar lätt i skymundan på grund av att vardagen präglas av bråk och tjat.

Tonåringen behöver positiv uppmärksamhet

Det är lätt hänt att kommunikationen mellan tonåring och förälder blir negativ: tonåringen slarvar med sina skoluppgifter eller hjälper inte tillräckligt till där hemma. Då fokuset ligger på misslyckanden kan tonåringens självkänsla få en törn och viljan att ens försöka tina bort.

En negativ ton i kommunikationen försämrar möjligheterna till diskussion. Detta i sin tur ökar bristen på förståelse. Föräldrar anser alltför ofta att det är en självklarhet att saker ska skötas väl. Precis som mindre barn, behöver tonåringar ändå positiv uppmärksamhet för sina försök och framgångar. På det sättet upplever den unga att de ansträngningar hen gör spelar någon roll.

Stora krav på tonåringar

En tonåring som beter sig utmanande betungar hela familjens välmående och samspel. Konflikterna kan spegla sig på tonåringens skolgång, kompisrelationer, hobbyer och till och med föräldrarnas arbetsplatser.

Alla unga behöver stöd av sina föräldrar, men unga som har neuropsykiatriska utmaningar, som försvårar den normala utvecklingen på flera områden, behöver mycket mera stöd än andra jämnåriga. Föräldrar kan å sin sida uppleva att de behöver vägledning för att förstå tonåringens beteende och hjälp för att stödja hens utveckling.

Förälderns oro för barnets framtid leder ofta till att kraven på tonåringen blir orimliga. Förväntningarna kan ta sig i uttryck i förfrågningar och en konstant inblandning i små saker. Tonåringen kan i sin tur uppleva det här som påtryckande och skulle må bättre av klart och tydligt uttryckta önskemål.

Ett svartvitt tankesätt hör till åldern

Tonåringen beter sig ibland som en vettigt diskuterande och humoristisk vuxen och ibland som en trotsig unge som exploderar för den minsta sak.

I tonåringens hjärna pågår en omfattande utvecklingsfas. Förmågan att planera, tidsbegreppet och självkontrollen är fortfarande under utveckling. Man kan jämföra denna fas med en stor renovering i flera etapper, där vissa delar är i bruk och andra inte.

Hjärnans frontallob är utvecklingsmässigt färdig först vid 25 år åldern. Ett svartvitt tankesätt och en oförmåga till flexibilitet hör därför i viss mån till tonårstiden.

Hur närma sig tonåringen?

Vi vuxna, som redan är vana att smidigt åka skytteltrafik inom tankarnas gråzoner, borde också kunna vara flexibla. Viktigare än något annat är att låta dörren till tonåringens värld stå öppen: vara intresserad av den ungas känslor, tankar och upplevelser.

Vad tycker tonåringen själv? Vilken är den bästa tiden på dygnet att diskutera? Hur känns det att bli förhörd vid familjens gemensamma måltid?

Det bästa tipset är att vända sig direkt till tonåringen själv och fråga: Vad tycker DU?

 

Barnavårdsföreningen erbjuder stöd i föräldraskapet:

Föräldrawebben - nätkurs för föräldrar - Målet med Föräldrawebben är att utveckla en god relation mellan föräldrar och tonåringar. Nätkursen är avgiftsfri.

Kortkurs för föräldrar

 
Silve Serenius-Sirve
Yksikönjohtaja, psykologi | Enhetschef, psykolog
+358505751500
Glad tonårspojke

3 övningar för att lära känna varandra i klassen

Hur får man en grupp att fungera tillsammans? Då eleverna lär känna varandra ökar förståelsen för att alla är olika och atmostäfer i klassen blir bättre. Även i klasser där eleverna gått länge tillsammans kan man alltid stärka samhörigheten och bli bättre bekant med klasskompisarna. Här kommer tre övningar som fungerar i alla klasser! Läs mera »
Eva Söderlund
  Färgpennor i olika färger

5 + 1 tips för en kreativ daghemsmiljö

Barn ska få uttrycka sig musikaliskt, visuellt, verbalt och kroppsligt på daghemmet. Att uppleva och uttrycka konst har många positiva effekter på barn, det främjar barnens förutsättningar för lärande, sociala färdigheter och positiva självbild. Läs våra tips på hur du kan skapa en kreativare miljö på daghemmet!Läs mera »
Cecilia Jaakkola
Ett glatt barn

Barnet lyser upp av ett tack

Lägg märke till när barnet beter sig bra och ge beröm! Det är ett av de enklaste och effektivaste sätten att motivera barnet till att göra på samma sätt i fortsättningen. För barnet är en förälders beröm en värdefull belöning, skriver Minna Kuosmanen, sakkunnig inom barn- och familjearbete i sitt blogginlägg.Läs mera »
Minna Kuosmanen
Tecknat hjärta

Familjefrukost på dagis gav nya vänner

”Via daghemmet har våra barn och vi föräldrar knutit meningsfulla vänskapsband och fått utbyte, roliga stunder och stöd. Under fem år på Barnavårdsföreningens daghem har vår familj firat både nyår och valborg med andra dagisfamiljer, suttit på stranden, besökt stugor och simstadion tillsammans”, skriver en förälder i vår blogg. Läs mera »
Cecilia Jaakkola
Flicka som ler

Eftis - en trygg paus i vardagsstressen

“Många barn har det stressigt både i skolan och med en massa hobbyer – och då ska eftis kunna ge dem meningsfull fritid med trygga vuxna”. Så sammanfattar Christina Nymark, ansvariga ledaren på Drumsö eftis, sin tanke om vad Barnavårdsföreningens eftermiddagsverksamhet ska erbjuda.Läs mera »
Isabella Franck