Mary Tallberg - hedersmedlem vid Barnavårdsföreningen

03.12.2018 kl. 09:44
Barnavårdsföreningen i Finland har unders sin 125-åriga verksamhet upplevt flera svåra tider. Mary Tallberg, var en av de nya som kom med i styrelsearbetet mitt under pågående krig och var verksam genom de svåra åren. Läs det nionde inlägget om framstående kvinnor i föreningens historia, skrivet av historiker Aapo Roselius.


Krigsåren under 1940-talet och den efterföljande materiellt knappa återuppbyggnadstiden ställde stora krav på Barnavårdsföreningen. I en tid av livsmedelsbrist och nöd i hela samhället krävdes stora insatser för att hålla verksamheten igång. Påfrestningarna resulterade i flera personbyten inom personalen och i styrelsen. Mary Tallberg, var en av de nya som kom med i styrelsearbetet mitt under pågående krig och var verksam genom de svåra åren. 

Mary Lindsey von Julin (1900-1980) föddes i Baku i Azerbajdzjan i det ryska kejsardömet år 1900. Hennes far var ingenjören Albert Lindsey von Julin, sonson till Fiskars legendariska ägare och industripionjären John von Julin.

Samma år som Mary föddes flyttade familjen från Baku tillbaka till Finland. Mary växte upp i Fiskars bruksmiljö där hennes far övertagit ledningen. År 1924 gifte sig Mary med läkaren Pehr Hjalmar Tallberg, som var son till en av Helsingfors mest legendariska affärsmän Julius Tallberg.

Både Mary och Pehr Hjalmar hörde till en tid och en samhällsklass där välgörenhetsarbetet var en självklar och naturlig del av det sociala umgänget. Med sitt giftermål blev Mary en del av den nätverk som upprätthöll och stödde Barnavårdsföreningen. Julius Tallberg och hans första fru Gerda (avled 1913) hade stött föreningen från och med början av 1900-talet och inledde en långvarig tradition av frivilligarbete för föreningen inom släkten. Även Julius andra fru Anna hade varit med i föreningens styrelsearbete.

Bild: Barnavårdsförenings arkiv

När Julius Tallberg avled 1921 fanns även Anna af Schultén vid graven med en krans från Barnavårdsföreningen. Under mellankrigstiden hörde Greta Tallberg, fru till Pehr Hjalmars bror Bertil, till Barnavårdsföreningens ledning. Något om Gerdas insatser vittnar det faktum att strax efter att hon valt att sluta i styrelsen i slutet av andra världskriget utsågs hon till föreningens hedersmedlem.        


Mary påbörjar sin karriär inom Barnavårdsföreningen

I samma tider som Gerda Tallberg avslutade sin karriär inom föreningen påbörjade Mary Tallberg sin egen. I början av andra världskriget hade Mary tillsammans med bland annat Maire Gullichsen engagerat sig i organisationen Rajaseudun ystävät, som var inriktad på att organisera hjälp- och återuppbyggnadsarbete i de fattiga gränstrakterna och efter 1941 speciellt i Östkarelen.

Mary Tallbergs aktiva karriär inom Barnavårdsföreningen började 1944 då hon blev invald i styrelsen som suppleant. Följande år valdes hon till styrelsemedlem och direkt även till viceordförande för föreningen. Viceordförandeposten hade blivit ledig då Ellen Jansson avsade sig återval. Jansson som hörde till föreningens centrala ledare under 1920-30-talet utsågs till hedersmedlem.   

Pippingskölds mödrahem. Kvinnan på bilden är inte Mary Tallberg. Bild: Barnavårdsföreningens arkiv

Bostadsbristen större än någonsin

Som suppleant övertog Mary Tallberg direktrisposten av Ebba Fazer vid Pippingskölds mödrahem vid Wallingatan i Berghäll. Såsom alla föreningens avdelningar var även mödrahemmet under efterkrigsåren i flitigt bruk. Antalet hjälpbehövande var större än någonsin och i mödrahemmet trängdes mödrar med sina nyfödda barn både från Helsingfors och från Karelen. Den extrema bostadsbristen i Helsingfors gav sig till känna genom att för första gången fanns det bland hemmets klienter även gifta mödrar som helt enkelt saknade bostad.              


Högsand doneras till Barnavårdsföreningen

Mary Tallbergs man Pehr Hjalmar verkar under samma tid som läkare på Högsands sanatorium i Lappvik. Sanatoriet som grundades i början av seklet för tuberkulossjuka barn hade förstörts under kriget men skapats på nytt med hjälp av snabbtuppförda baracker från Sverige.

Barn som leker på stranden vid Högsand. Bild: Barnavårdsföreningens arkiv

Föreningen Sanatorium för skrofulösa barn som ägde Högsand hade svårt att hitta användning för platsen. Mary Tallberg med sin man var centrala personer när Barnavårdsföreningen sommaren 1950 för första gången erbjöds att utan ersättning använda sig av Högsand för sommarkoloniverksamheten. Genom föreningens viceordförande Mary Tallbergs kontakter kunde man även de följande åren fortsätta med verksamheten och hade henne att tacka för mycket när Föreningen för skrofulösa barn donerade Högsand till Barnavårdsföreningen.


Blir vald till hedersmedlem

Mary Tallberg fortsatte i Barnavårdsföreningens styrelse fram till 1965. Året efter att hon slutat i styrelsen utsågs hon som tack för sina insatser till hedersmedlem. Mary och Per Hjalmar Tallbergs son, läkaren Thomas Tallberg, kom under 1970-talet att verka aktivt för att Ferie- och kurscentret Högsand. Han fortsatte även släktens traditionen inom Barnavårdsföreningen och kom att verka som Barnavårdsföreningens ordförande 1980.  

 

Aapo Roselius
Historiker och filosofie doktor

Författare till historiken För barnets bästa - En historia om Barnavårdsföreningen i Finland (2018)  
 

 

Beställ histOriken

 

Läs också våra andra bloggtexter om framstående kvinnor i Finlands historia:

Maria Londén – grundare av Tallbohemmet 

Mary Knape – Tölö barnhems legendariska föreståndare​

Rebekka Bengtström – barnskötare och föreståndare på Tölö barnhem  

Signe Lagerborg-Stenius – Barnavårdsföreningens hovarkitekt

Ester-Margaret von Frenckell – ett halvt sekel i Barnavårdsföreningens tjänst

Bertha Strandberg – ett livslångt engagemang för Berghälls barnhem 

Thyra Hahnemann - eldsjäl inom barnavård i Finland

Anna af Schultén - pionjär inom barnavård

 
Anna Alenius
Kommunikationschef | Viestintäpäällikkö
+358405288965
Ungdom med huva

”Mamma, är jag hopplös?”

”En vanlig vardagskväll körde jag min tonåriga son till träningarna. Han råkade vara på prathumör, men det han ville tala om gav mig en verklig tankeställare.” Läs den berörande bloggtexten av en tonårspojkes mamma.Läs mera »
Neuropsykiatriskt kunnande Neuropsykiatrinen osaaminen
Nuori mies metsässä

Mitä lastenkodin asukkaista tulikaan?

"Meistä tuli muurareita, taksikuskeja suutareita… laulaa Anssi Kela kappaleessaan. Lastensuojelulaitoksessa työskentelevänä olen monesti ajatellut meillä asuneiden lasten tulevaisuutta." Lue Töölön lastenkodin ohjaajan Sami Hautamäen koskettava blogiteksti. Läs mera »
Töölön Lastenkoti | Tölö barnhem
Lapsi rannalla

Myös lapsen on saatava lomailla

"Lapsi tarvitsee rauhaa ja taukoa arjesta aivan yhtä paljon kuin me aikuiset", kirjoittaa päiväkodin johtaja Heidi Höckert-Palin blogissamme. Läs mera »
Heidi Höckert-Palin
Risto Heikkinen

Jokaisella kohtaamisella on merkitystä

”Toteutan Barnavårdsföreningenillä sijoitettujen nuorten henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen tähtäävää hanketta. Aidon kohtaamisen merkitys tulee jatkuvasti esiin tavatessani sijoitettuja nuoria”, kirjoittaa Risto Heikkinen blogissamme. Läs mera »
Risto Heikkinen

8 fördelar med att vara pappaledig

"Innan jag blev pappaledig undrade jag ofta varför min fru var så trött när jag kom hem från jobbet - hon hade ju varit hemma med ett barn som sover för det mesta. Hur kan det vara så intensivt? Jag förstod henne egentligten först då jag själv blev föräldraledig. Att vara pappaledig var lärorikt och oförglömligt på många sätt", skriver Jaan Siitonen i Barnavårdsföreningens blogg. Läs mera »
Anne Nickström