Barnkonventionen i bilder 

 

FN:s konvention barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas, fyllde 30 år den 20 november 2019. Barnavårdsföreningen jobbar för att barnets rättigheter respekteras, alla dagar om året. 

Med anledning av bemärkelseåret har Barnavårdsföreningen tagit fram illustrationer som förklarar barnkonventionen på ett lättillgängligt sätt. 

Ta del av Barnkonventionen nere på sidan! 

 

"Respektera barnets rättigheter - alla dagar om året." 

- Pia Sundell, verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen

Illustrationer: Maria Sann 

Suomeksi: Lapsen oikeuksien sopimus kuvissa >>>

Barnkonventionen i bilder
Alla barn har rätt till lek
Alla barn är lika mycket värda
Barn har rätt att fritt uttrycka sina tankar.
Barn har rätt till rörelsefrihet.
Alla barn har rätt till ett tryggt liv.
Barn har rätt till ett privatliv.
Barn har rätt till vila och fritid.
Alla barn har rätt till grundutbildning.
Barn har rätt till information.
Barn ska skyddas från psykiskt och fysiskt våld.
Barnets bästa ska vara viktigast då beslut om barnet tas.
Barn har rätt till kultur, tro och språk.

Läs mer: 

Fagerstrand, E. (2018) Så blir barnkonventionen konkret. Printon Printing House.
Mohr, S. & Wedberg, S. (2018) Dilemmaboken om barnkonventionen. Alltid Förlag.
Grahn-Farley, M. (2019) Barnkonventionen. En kommentar. Studentlitteratur.
Barnombudsmannen Sveriges barnrättsmyndiget. (2019) FN:s konvention om barnets rättigheter.  https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf
Lapsiasiavaltuutettu. (2013) Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Selkokielinen-LOS-esite.pdf
Barnombudsmannen i Finland. (2013) Känner du till barnens mänskliga rättigheter? http://lapsiasia.ssthosting.fi/wp-content/uploads/2014/12/Ruotsinkielinen-LOS-esite.pdf