Barnets rättigheter i bilder 

 

Den 20 november firas barnkonventionens dag. FN:s konvention om barnets rättigheter finns till för att bevaka barns mänskliga rättigheter.

Många aktörer i Finland samarbetar för att aktivt lyfta fram barnkonventionen. Barnavårdsföreningen jobbar också för att barnets rättigheter ska respekteras – alla dagar om året.

Ta del av barnkonventionen i bilder

Barnavårdsföreningen tagit fram illustrationer som förklarar barnkonventionen på ett lättillgängligt sätt. 

Ta del av barnkonventionen nere på sidan! 

Illustrationer: Maria Sann 

Suomeksi: Lapsen oikeuksien sopimus kuvissa >>>

Barnkonventionen i bilder
Alla barn har rätt till lek
Alla barn är lika mycket värda
Barn har rätt att fritt uttrycka sina tankar.
Barn har rätt till rörelsefrihet.
Alla barn har rätt till ett tryggt liv.
Barn har rätt till ett privatliv.
Barn har rätt till vila och fritid.
Alla barn har rätt till grundutbildning.
Barn har rätt till information.
Barn ska skyddas från psykiskt och fysiskt våld.
Barnets bästa ska vara viktigast då beslut om barnet tas.
Barn har rätt till kultur, tro och språk.

Läs mer: 

Fagerstrand, E. (2018) Så blir barnkonventionen konkret. Printon Printing House.
Mohr, S. & Wedberg, S. (2018) Dilemmaboken om barnkonventionen. Alltid Förlag.
Grahn-Farley, M. (2019) Barnkonventionen. En kommentar. Studentlitteratur.
Barnombudsmannen Sveriges barnrättsmyndiget. (2019) FN:s konvention om barnets rättigheter.  https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf
Lapsiasiavaltuutettu. (2013) Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Selkokielinen-LOS-esite.pdf
Barnombudsmannen i Finland. (2013) Känner du till barnens mänskliga rättigheter? http://lapsiasia.ssthosting.fi/wp-content/uploads/2014/12/Ruotsinkielinen-LOS-esite.pdf