Tölö barnhem

”Det här är ingen anstalt,
det här är ett hem."
– 17-åring


Tölö barnhem erbjuder högklassig vård till barn och unga som omhändertagits av barnskyddet och placerats utanför hemmet. Vi finns i närheten av Helsingfors centrum, nära service och goda hobbymöjligheter.

Barnhemmet är en hemlik enhet där vi bra kan beakta barns och ungas individuella och mångsidiga behov. I anslutning till barnhemmet finns stödbostäder där unga kan öva sig att bo självständigt.

Vår vård och fostran bygger på trygga förutsägbara rutiner i vardagen. Våra centrala arbetsformer är egenvårdarmodellen, skolhandledning, praktisk verksamhet, stöd för självständighetsprocessen och strategiskt familjearbete som beaktar hela familjen. Vi har även neuropsykiatriskt kunnande.