Stärkt föräldraskap – bättre barndom


Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad 1893. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle. BF jobbar professionellt på svenska och finska med en personalstyrka på omkring 130 anställda.

Till Barnavårdsföreningen hör ett barnhem och flera daghem och eftisar i Helsingfors. Vi ger också stöd och råd till barn och familjer som upplever vardagen som utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska problem. Vi arbetar allt mer i skolorna för att stödja barns och ungas välmående där. Även Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är en del av oss.

Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har vi ett särskilt ansvar att producera svenskspråkig service till barn och familjer. Dessutom fortbildar vi personal inom branschen.


"Din vardag är ditt barns barndom"


Stiftelsen Barnens Dag driver Borgbacken och stödjer vårt barnskyddsarbete


Barnavårdsföreningen är en av grundarorganisationerna bakom Stiftelsen Barnens Dag. Stiftelsens syfte är att samla medel för barnskyddsarbete. Det gör den genom att driva Borgbackens nöjespark i Helsingfors. Vinsten som stiftelsen gör doneras till grundarorganisationerna. Det betyder att alla besökare på Borgbacken är med och stöder viktigt barnskyddsarbete i Finland.