Barnavårdsföreningens verksamhet under sommaren

Barnavårdsföreningen finns till hands också under sommaren. Våra experter svarar på dina frågor i chatten, per e-post eller telefon, kontaktuppgifterna hittar du nedan.

Läs mera om hur vi stödjer familjer under sommaren! 

Barnavårdsföreningenin toiminta kesällä

Barnavårdsföreningen palvelee myös kesän aikana. Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiisi chatissa, sähköpostitse tai puhelimitse, yhteystiedot löydät alta.

Lue lisää miten tuemme perheitä kesän aikana! 

Administration | Hallinto

 • Pia Sundell
  Pia Sundell
  Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
  +358405019105
  Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
 • Anne Toivanen
  Anne Toivanen
  Personalchef | Henkilöstöpäällikkö
  +358407382156
  Anne ansvarar för personalfrågor på Barnavårdsföreningen | Anne vastaa BF:n henkilöstökysymyksistä.
 • Sonja Gummerus
  Sonja Gummerus
  Ekonomichef | Talouspäällikkö
  +358405605898
  Sonja ansvarar för Barnavårdsföreningens budgetering, bokslut och bidragsansökningar | Sonja vastaa meidän budjetoinnista, tilinpäätöksestä ja avustushakemuksista.
 •  
  Ann-Louise Salminen
  Ledningens assistent | Johdon assistentti
  +358505993576
 •  
  Max Pettersson
  Fastighetschef | Kiinteistöpäällikkö
  +358505980851
  Max ansvarar för fastigheter, säkerhet och it. | Maxin vastuualueet ovat kiinteistöt, turvallisuus ja it.
 •  
  Anna Alenius
  Kommunikationschef | Viestintäpäällikkö
  +358405288965
 •  
  Anne Nickström
  Kommunikatör | Tiedottaja
  +358407644759
 •  
  Sanna Karlsson
  Kommunikationsassistent | Viestinnän assistentti
  +358504701503
 •  
  Marika Honkanen
  Ekonomisekreterare | Taloussihteeri
  +358504433853
  Marika sköter om Barnavårdsföreningens löner, bokföring och försäkringsanmälningar | Voit olla yhteydessä Marikaan palkka-, kirjanpito ja vakuutusilmoitusasioissa.
 •  
  Sabina Kokko
  Ekonomiassistent | Talousassistentti
  +358405877977
 •  
  Kristina Niilola
  Ekonomiassistent | Talousassistentti
  +358405823284
 •  
  Jim Lindgren
  IT-assistent | IT-assistentti
  +358503453885

Förebyggande familj- och skolarbete | Ennaltaehkäisevä perhe- ja koulutyö

 •  
  Petra Willamo
  Organisationschef | Järjestöpäällikkö
  +358407362747
  Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
 •  
  Roope Kaitanen
  Palvelupäällikkö | Servicechef
  +358505920024
  Roope johtaa ja kehittää BF:n lastensuojelupalveluita | Roope leder och utvecklar våra barnskyddstjänster.

Neuropsykiatriskt kunnande | Neuropsykiatrinen osaaminen

 •  
  Neuropsykiatriska tjänster Neuropsykiatriset palvelut
  Stenbäckinkatu 7 A, 00250 Helsinki
  +358505651722
  Telefonrådgivning må-tors kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00 | Puhelinneuvonta ma-to klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00 | nepsy@bvif.fi
 •  
  Silve Serenius-Sirve
  Yksikönjohtaja, psykologi | Enhetschef, psykolog
  +358505751500
 •  
  Emma Fabricius
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358456364591
 •  
  Sanna Karuvaara
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504308040
 •  
  Nicklas Kurkio
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504668808
 •  
  Minna Kuosmanen
  Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
  +358505343930
 •  
  Anne Pulkkinen
  Lapsiperhetyön asiantuntija | Sakkunnig inom barn- och familjearbete
  +358503378997
 •  
  Tiina Ruoho-Pettersson
  Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
  +358503385123

Stöd för skilsmässo- och nyfamiljer

 •  
  Pia Graniittiaho
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358451394034
 •  
  Maria Pörtfors
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504118984
  fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  Marjukka Lampenius
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358505252516

Stöd i föräldraskapet

 •  
  Stöd i föräldraskapet
  +358451394034
  Vi hjälper när vardagen i familjen strular. Ta gärna kontakt innan problemen hopar sig.
 •  
  Pia Graniittiaho
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358451394034
 •  
  Maria Ostrow
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358400618453

BF i skolan

 •  
  För en bra skolvardag och välmående barn och unga och välmående barn och unga
  +358407362747
  Vi stödjer barns och ungdomars sociala och emotionella välbefinnande genom att finnas i skolan.
 •  
  Christina Holm
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358400618451
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Ellen Holmström
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358400618452
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Merja Koponen
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358405778722
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Eva Söderlund
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358505642920
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Mikaela Lervik
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358505813114
  Ansvarar för BF i skolan i Österbotten | Handelsesplanaden 12 B 14, Vasa
 •  
  Jennifer Dalgren
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358504763238
  BF i skolan i Österbotten | Handelsesplanaden 12 B 14, Vasa

Tjejvillan

Småbarnspedagogik | Varhaiskasvatus

 •  
  Cecilia Jaakkola
  Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
  +358469200775
 •  
  Camilla Koskinen
  Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogik | Erityis- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija
  +358505602519
 •  
  Isabella Franck
  Chef för eftermiddagsverksamhet
  +358505777987
 •  
  Anna Daghem
  Andra Linjen 12, 00530 Helsingfors
  +358505212792
  Daghemmets föreståndare är Hanna Ekholm, 050 521 2792 | fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  AV Daghem
  Annegatan 26, 00100 Helsingfors
  +35840001334
  Daghemmets föreståndare är Petra Oksanen, 040 001 334 | fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  BMR Daghem
  Wallinsgatan 1, 00530 Helsingfors
  +358505212792
  Daghemmets föreståndare är Hanna Ekholm, 050 521 2792 | fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  von Schantz Daghem
  Smedsgatan 19, 00150 Helsingfors
  +358505212792
  Daghemmets föreståndare är Hanna Ekholm, 050 521 2792 | fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  Tallbo Daghem
  Tallbogränden 3, 00250 Helsingfors
  +35840001334
  Daghemmets föreståndare är Petra Oksanen, 040 001 334 | fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  Tölö Daghem
  Stenbäcksgatan 7 B, 00250 Helsingfors
  +35840001334
  Daghemmets föreståndare är Petra Oksanen, 040 001 334 | fornamn.efternamn@bvif.fi
 •  
  Botby Eftis
  Blomängsvägen 2, 00900
  +358405884856
  Johanna Saxén är ansvarig ledare på Botby eftis .
 •  
  Cygnaeus eftis
  Grundskolan Norsen, Cygnaeus Enhet | Åk 1: Sjömansgatan 9, Åk 2: Unionsgatan 2
  +358504703955
  Lisa Forsell är ansvarig ledare för åk 1 och Anton Blomqvist för åk 2.
 •  
  Drumsö eftis
  Drumsö lågstadieskola, Tallbergsallén 12, 00200 Helsingfors
  +358505813110
  Christina Nymark är ansvarig eftisledare för Drumsö eftis.
 •  
  Gillebo eftis
  Kårböle skola, Sorolavägen 2, 00420 Helsingfors
  +358451393842
  Nina Fagerholm är ansvarig eftisledare för Gillebo eftis.

Ferie- och kurscentret Högsand | Kurssikeskus Högsand

 •  
  Ferie- och kurscentret Högsand
  Högsandsvägen 30, 10820 Lappvik | Högsandintie 30, 10820 Lappohja
  +358
  Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö håller stängt i sommaren 2020 på grund av covid-19 pandemin. | Loma- ja kurssikeskus Högsand on suljettuna toimintakautena 2020 covid-19 pandemian johdosta.

Tölö barnhem | Töölön lastenkoti

 •  
  Töölön Lastenkoti | Tölö barnhem
  Stenbäckinkatu | Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsinki | Helsingfors
  +358456579899
  toolon.lastenkoti (at) bvif.fi | Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi (at) bvif.fi
 •  
  Johanna Granlund
  Lastenkodin johtaja | Barnhemmets föreståndare
  +358456579899
 •  
  Salla Kokko
  Vastaava ohjaaja osasto 2
  +358504383263
 •  
  Ohjaajat, osasto 2
  +358407365508
 •  
  Pia Lindgren
  Vastaava ohjaaja osasto 3
  +358503381891
  Vastaava ohjaaja
 •  
  Ohjaajat, osasto 3
  +358408415669
 •  
  Nelli Junttila
  Perheohjaaja
  +358503820821
 •  
  Risto Heikkinen
  Hanketyöntekijä | Oman elämäni supertähti
  +358407397268