Administration | Hallinto

 • Pia Sundell
  Pia Sundell
  Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
  +358405019105
  Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
 • Anne Toivanen
  Anne Toivanen
  Personalchef | Henkilöstöpäällikkö
  +358407382156
  Anne ansvarar för personalfrågor på Barnavårdsföreningen | Anne vastaa BF:n henkilöstökysymyksistä.
 • Sonja Gummerus
  Sonja Gummerus
  Ekonomichef | Talouspäällikkö
  +358405605898
  Sonja ansvarar för Barnavårdsföreningens budgetering, bokslut och bidragsansökningar | Sonja vastaa meidän budjetoinnista, tilinpäätöksestä ja avustushakemuksista.
 •  
  Ann-Louise Salminen
  Ledningens assistent | Hallinnon assistentti
  +358505993576
 •  
  Max Pettersson
  Fastighetschef | Kiinteistöpäällikkö
  +358505980851
  Max ansvarar för fastigheter, säkerhet och it. | Maxin vastuualueet ovat kiinteistöt, turvallisuus ja it.
 •  
  Anna Alenius
  Kommunikationschef | Viestintäpäällikkö
  +358405288965
 •  
  Anne Nickström
  Informatör | Tiedottaja
  +358407644759
 •  
  Sanna Karlsson
  Kommunikationsassistent | Viestinnän assistentti
  +358504701503
 •  
  Marika Honkanen
  Ekonomisekreterare | Taloussihteeri
  +358504433853
  Marika sköter om Barnavårdsföreningens löner, bokföring och försäkringsanmälningar | Voit olla yhteydessä Marikaan palkka-, kirjanpito ja vakuutusilmoitusasioissa.
 •  
  Miia Aminoff
  Ekonomiassistent | Talousassistentti
  +358503240386
 •  
  Jim Lindgren
  IT-assistent | IT-assistentti
  +358503453885

Förebyggande familj- och skolarbete | Ennaltaehkäisevä perhe- ja koulutyö

 •  
  Petra Willamo
  Organisationschef | Järjestöpäällikkö
  +358407362747
  Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
 •  
  Roope Kaitanen
  Palvelupäällikkö | Servicechef
  +358505920024
  Roope johtaa ja kehittää BF:n lastensuojelupalveluita | Roope leder och utvecklar våra barnskyddstjänster.

Neuropsykiatriskt kunnande | Neuropsykiatrinen osaaminen

 •  
  Neuropsykiatriskt kunnande Neuropsykiatrinen osaaminen
  Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
  +358505651722
  nepsy@bvif.fi | Telefonrådgivning må-tors kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00 | Puhelinpalvelu ja neuvonta ma-to klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00
 •  
  Silve Serenius-Sirve
  Yksikönjohtaja, psykologi | Enhetschef, psykolog
  +358505751500
 •  
  Emma Fabricius
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358456364591
 •  
  Nicklas Kurkio
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504668808
 •  
  Minna Kuosmanen
  Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
  +358503378997
 •  
  Tiina Ruoho-Pettersson
  Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
  +358503385123
 •  
  Hanna Sjöberg
  Psykolog, Sakkunnig inom familjearbete | Psykologi, Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358503033814

Stöd för skilsmässo- och nyfamiljer

 •  
  Anne Bjaerre
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358407710152
 •  
  Nina Isometsä
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504368000
 •  
  Pia-Lena Ilander
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504712001

Stöd i föräldraskapet

BF i skolan

 •  
  För en bra skolvardag och välmående barn och unga och välmående barn och unga
  +358407362747
  Vi stödjer barns och ungdomars sociala och emotionella välbefinnande genom att finnas i skolan.
 •  
  Wencke Fagerlund
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358503027687
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Christina Holm
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358400618451
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Ellen Holmström
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358400618452
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Merja Koponen
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358405778722
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Eva Söderlund
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358505642920
  BF i skolan i Nyland
 •  
  Jennifer Dalgren
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358504763238
  BF i skolan i Österbotten
 •  
  Mikaela Lervik
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358505813114
  Ansvarar för BF i skolan i Österbotten

Småbarnspedagogik | Varhaiskasvatus

 •  
  Cecilia Jaakkola
  Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
  +358469200775
 •  
  Camilla Koskinen
  Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogik | Erityis- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija
  +358505602519
 •  
  Isabella Franck
  Chef för eftermiddagsverksamhet
  +358505777987
 •  
  Anna Daghem
  Andra Linjen 12, 00530 Helsingfors
  +358407382154
  Daghemmets föreståndare är Petra Oksanen (040 738 2154 | anna.forestandare@bvif.fi).
 •  
  AV Daghem
  Annegatan 26, 00100 Helsingfors
  +358456579081
  Daghemmets föreståndare är Heidi Höckert-Palin (050 570 8010 | av.forestandare@bvif.fi).
 •  
  von Schantz Daghem
  Smedsgatan 19, 00150 Helsingfors
  +358400631796
  Daghemmets föreståndare är Amelie Lund (0400 738 816 | vschantz.forestandare@bvif.fi)
 •  
  BMR Daghem
  Wallinsgatan 1, 00530 Helsingfors
  +358400631765
  Daghemmets föreståndare är Eva Edgren (050 575 1574 | bmr.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Tallbo Daghem
  Tallbogränden 3, 00250 Helsingfors
  +358400631766
  Daghemmets föreståndare är Hanna Ekholm (050 591 7762 | tallbo.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Tölö Daghem
  Stenbäcksgatan 7 B, 00250 Helsingfors
  +358456579082
  Tölö daghems föreståndare är Marianna Jämsen (050 5973888 | tolo.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Botby Eftis
  Botby grundskola, Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors
  +358405884856
  Johanna Saxén är ansvariga ledare på Botby eftis .
 •  
  Cygnaeus eftis
  Cygnaeus lågstadieskola, Sjömansgatan 9, 00120 Helsingfors
  +358504060578
  Lisa Forsell är ansvariga ledare på Cygnaeus eftis.
 •  
  Drumsö eftis
  Drumsö lågstadieskola, Tallbergsallén 12, 00200 Helsingfors
  +358505813110
  Christina Nymark är ansvarig eftisledare för Drumsö eftis.
 •  
  Gillebo eftis
  Kårböle skola, Sorolavägen 2, 00420 Helsingfors
  +358451393842
  Nina Fagerholm är ansvarig eftisledare för Gillebo eftis.

Ferie- och kurscentret Högsand | Kurssikeskus Högsand

 •  
  Ferie- och kurscentret Högsand
  Högsandsvägen 30, 10820 Lappvik | Högsandintie 30, 10820 Lappohja
  +358195410300
  Förfrågningar och bokningar per e-post hogsand@bvif.fi | Tiedustelut ja varaukset sähköpostitse osoitteeseen roope.kaitanen@bvif.fi
 •  
  Elina Lahtinen
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358504648486

Tölö barnhem | Töölön lastenkoti

 •  
  Töölön Lastenkoti | Tölö barnhem
  Stenbäckinkatu | Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsinki | Helsingfors
  +358456579899
  toolon.lastenkoti (at) bvif.fi | Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi (at) bvif.fi
 •  
  Pia Lindgren
  Lastenkodin johtaja | Barnhemmets föreståndare
  +358456579899
 •  
  Salla Kokko
  Vastaava ohjaaja osasto 2
  +358504383263
 •  
  Anne Kantanen
  Vastaava ohjaaja osasto 3
  +358503381891
 •  
  Ohjaajat, osasto 2 (Itsenäistyvien osasto)
  +358407365508
 •  
  Ohjaajat, osasto 3
  +358408415669
 •  
  Risto Heikkinen
  Hanketyöntekijä | Oman elämäni supertähti
  +358407397268
 •  
  Teppo Rinne
  Luovantoiminnan ohjaaja
  +358503567868