Administration | Hallinto

 • Pia Sundell
  Pia Sundell
  Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
  +358405019105
  pia.sundellbvif.fi
  Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
 • Anne Toivanen
  Anne Toivanen
  Personalchef | Henkilöstöpäällikkö
  +358407382156
  anne.toivanenbvif.fi
  Anne ansvarar för personalfrågor på Barnavårdsföreningen | Anne vastaa BF:n henkilöstökysymyksistä.
 • Sonja Gummerus
  Sonja Gummerus
  Ekonomichef | Talouspäällikkö
  +358405605898
  sonja.gummerusbvif.fi
  Sonja ansvarar för Barnavårdsföreningens budgetering, bokslut och bidragsansökningar | Sonja vastaa meidän budjetoinnista, tilinpäätöksestä ja avustushakemuksista.
 •  
  Ann-Louise Salminen
  Ledningens assistent | Hallinnon assistentti
  +358505993576
  ann-louise.salminenbvif.fi
 •  
  Max Pettersson
  Fastighetschef | Kiinteistöpäällikkö
  +358505980851
  max.petterssonbvif.fi
  Max ansvarar för fastigheter, säkerhet och it. | Maxin vastuualueet ovat kiinteistöt, turvallisuus ja it.
 •  
  Anna Alenius
  Kommunikationschef | Viestintäpäällikkö
  +358405288965
  anna.aleniusbvif.fi
 •  
  Marika Honkanen
  Ekonomisekreterare | Taloussihteeri
  +358504433853
  marika.honkanenbvif.fi
  Marika sköter om Barnavårdsföreningens löner, bokföring och försäkringsanmälningar | Voit olla yhteydessä Marikaan palkka-, kirjanpito ja vakuutusilmoitusasioissa.
 •  
  Anne Nickström
  Informatör | Tiedottaja
  +358407644759
  anne.nickstrombvif.fi
 •  
  Miia Aminoff
  Ekonomiassistent | Talousassistentti
  +358503240386
  miia.aminoffbvif.fi
 •  
  Jim Lindgren
  IT-assistent | IT-assistentti
  +358503453885
  jim.lindgrenbvif.fi

Förebyggande familj- och skolarbete | Ennaltaehkäisevä perhe- ja koulutyö

 •  
  Petra Willamo
  Organisationschef | Järjestöpäällikkö
  +358407362747
  petra.willamobvif.fi
  Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
 •  
  Roope Kaitanen
  Palvelupäällikkö | Servicechef
  +358505920024
  roope.kaitanenbvif.fi
  Roope johtaa ja kehittää BF:n lastensuojelupalveluita | Roope leder och utvecklar våra barnskyddstjänster.

Neuropsykiatriskt kunnande | Neuropsykiatrinen osaaminen

 •  
  Adhd-center Adhd-keskus
  Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
  +358505651722
  adhd-centerbvif.fi
  Telefonrådgivning vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00 | Puhelinpalvelu ja neuvonta arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00.
 •  
  Silve Serenius-Sirve
  Adhd-keskuksen yksikönjohtaja, psykologi | Enhetschef för Adhd-center, psykolog
  +358505751500
  silve.serenius-sirvebvif.fi
 •  
  Maria Karhela
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach | Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja
  +358504156393
  maria.karhelabvif.fi
 •  
  Nicklas Kurkio
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504668808
  nicklas.kurkiobvif.fi
 •  
  Minna Kuosmanen
  Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
  +358503378997
  minna.kuosmanenbvif.fi
 •  
  Tiina Ruoho-Pettersson
  Lapsiperhetyön asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja | Sakkunnig inom barn- och familjearbete, neuropsykiatrisk coach
  +358503385123
  tiina.ruoho-petterssonbvif.fi
 •  
  Hanna Sjöberg
  Psykolog, Sakkunnig inom familjearbete | Psykologi, Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358503033814
  hanna.sjobergbvif.fi

Stöd för skilsmässo- och nyfamiljer

 •  
  Anne Bjaerre
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358407710152
  anne.bjaerrebvif.fi
 •  
  Ellen Holmström
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358400618452
  ellen.holmstrombvif.fi
 •  
  Nina Isometsä
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504368000
  nina.isometsabvif.fi
 •  
  Fanny Lehtinen
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504712001
  fanny.lehtinenbvif.fi

Stöd i föräldraskapet

 •  
  Stöd i föräldraskapet
  +358451394034
  Vi hjälper när vardagen i familjen strular. Ta gärna kontakt innan problemen hopar sig.
 •  
  Pia Graniittiaho
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358451394034
  pia.graniittiahobvif.fi
 •  
  Sanna Sarkanen
  Ledare på Tjejvillan och Familjeluckan
  +358504360898
  sanna.sarkanenbvif.fi
 •  
  Maria Ostrow
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358400618453
  maria.ostrowbvif.fi
 •  
  Maria Pörtfors
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504118984
  maria.portforsbvif.fi
 •  
  Tjejvillan
  +358451394034
  Tjejvillan erbjuder en trygg plats där 10–18-åringar som identifierar sig som tjejer kan stärka sin självkänsla, uppleva samhörighet och öva sociala färdigheter.

BF i skolan

 •  
  För en bra skolvardag och välmående barn och unga och välmående barn och unga
  +358407362747
  Vi stödjer barns och ungdomars sociala och emotionella välbefinnande genom att finnas i skolan.
 •  
  Eva Söderlund
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358505642920
  eva.soderlundbvif.fi
  Ansvarig för Vi i klassen -verksamheten
 •  
  Merja Koponen
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358405778722
  merja.koponenbvif.fi
  Ansvarig för #brafiilis-verksamheten.
 •  
  Emma Fabricius
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358456364591
  emma.fabriciusbvif.fi
  Ansvarar för vår verksamhet på andra stadiet.
 •  
  Christina Holm
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358400618451
  christina.holmbvif.fi
 •  
  Muluken Cederborg
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet | Nuoriso- ja koulutoiminnan asiantuntija
  +358503378816
  muluken.cederborgbvif.fi
 •  
  Wencke Fagerlund
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358503027687
  wencke.fagerlundbvif.fi

Småbarnspedagogik | Varhaiskasvatus

 •  
  Cecilia Jaakkola
  Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
  +358469200775
  cecilia.jaakkolabvif.fi
 •  
  Camilla Koskinen
  Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogik | Erityis- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija
  +358505602519
 •  
  Isabella Franck
  Chef för eftermiddagsverksamheten
  +358505777987
  isabella.franckbvif.fi
  Isabella "Bella" har ansvar för vår eftisverksamhet och våra sommarklubbar i Helsingfors.
 •  
  Anna Daghem
  Andra Linjen 12, 00530 Helsingfors
  +358407382154
  anna.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Petra Oksanen (040 738 2154 | anna.forestandare@bvif.fi).
 •  
  AV Daghem
  Annegatan 26, 00100 Helsingfors
  +358456579081
  av.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Hanh "Haj" Hoang (0400 631 768 | av.forestandare@bvif.fi).
 •  
  von Schantz Daghem
  Smedsgatan 19, 00150 Helsingfors
  +358400631796
  vschantz.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Amelie Lund (0400 738 816 | vschantz.forestandare@bvif.fi)
 •  
  BMR Daghem
  Wallinsgatan 1, 00530 Helsingfors
  +358400631765
  bmr.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Eva Edgren (050 575 1574 | bmr.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Tallbo Daghem
  Tallbogränden 3, 00250 Helsingfors
  +358400631766
  tallbo.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Hanna Ekholm (050 591 7762 | tallbo.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Tölö Daghem
  Stenbäcksgatan 7 B, 00250 Helsingfors
  +358505708010
  daghemtolo.forestbvif.fi
  Tölö daghems föreståndare är Heidi Höckert-Palin.
 •  
  Botby Eftis
  Botby grundskola, Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors
  +358405884856
  botby.eftisbvif.fi
  Botby eftis ansvariga ledare är Johanna Saxén.
 •  
  Cygnaeus eftis
  Cygnaeus lågstadieskola, Sjömansgatan 9, 00120 Helsingfors
  +358504060578
  cygnaeus.eftisbvif.fi
  Cygnaeus ansvariga ledare heter Lisa Forsell.
 •  
  Drumsö eftis
  Drumsö lågstadieskola, Tallbergsallén 12, 00200 Helsingfors
  +358505813110
  drumso.eftisbvif.fi
  Johanna Björklund är ansvarig eftisledare för Drumsö eftis.
 •  
  Gillebo eftis
  Kårböle skola, Sorolavägen 2, 00420 Helsingfors
  +358451393842
  gillebo.eftisbvif.fi
  Nina Fagerholm är ansvarig eftisledare för Gillebo eftis.

Ferie- och kurscentret Högsand | Kurssikeskus Högsand

 •  
  Ferie- och kurscentret Högsand
  Högsandsvägen 30, 10820 Lappvik | Högsandintie 30, 10820 Lappohja
  +358195410300
  hogsandbvif.fi
  Förfrågningar och bokningar per e-post under tiden 1.11.2018-15.5.2019 till roope.kaitanen@bvif.fi eller hogsand@bvif.fi | Tiedustelut ja varaukset sähköpostitse 1.11.2018-15.5.2019 osoitteeseen roope.kaitanen@bvif.fi tai hogsand@bvif.fi

Tölö barnhem | Töölön lastenkoti

 •  
  Töölön Lastenkoti | Tölö barnhem
  Stenbäckinkatu | Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsinki | Helsingfors
  +358456579899
  toolon.lastenkotibvif.fi
  Henkilökunnan sähköposti: etunimi.sukunimi@bvif.fi
 •  
  Pia Lindgren
  Lastenkodin johtaja | Barnhemmets föreståndare
  +358456579899
  pia.lindgrenbvif.fi
 •  
  Salla Kokko
  Vastaava ohjaaja osasto 2
  +358504383263
  salla.kokkobvif.fi
 •  
  Anne Kantanen
  Vastaava ohjaaja osasto 3
  +358503381891
  anne.kantanenbvif.fi
 •  
  Ohjaajat, osasto 2 (Itsenäistyvien osasto)
  +358407365508
 •  
  Ohjaajat, osasto 3
  +358408415669
 •  
  Sini Puro
  Perhetyöntekijä, osasto 3
  +358503820821
 •  
  Teppo Rinne
  Luovantoiminnan ohjaaja
  +358503567868
 •  
  Risto Heikkinen
  Hanketyöntekijä | Oman elämäni supertähti
  +358407397268
  risto.heikkinenbvif.fi