Beställ eller ladda ner vårt material

På den här sidan hittar du vårt material riktat till föräldrar och professionella som jobbar med barn, unga och föräldrar. En del av materialet kan du ladda ner kostnadsfritt, annat kan du beställa hem via vår webbshop. Enskilda broschyrer skickas kostnadsfritt.

Gå till vår webbshop

Vårt material på svenska och finska:


Stöd i föräldraskapet | Tukea vanhemmuuteen

Familjeskolans handbok - Praktisk handledning för föräldrar

Barnavårdsföreningen 2019 / Kuosmanen, Kurkio, Mahlberg, Ruoho-Pettersson, Serenius-Sirve (red.)

Boken hjälper dig att förhålla dig till ditt barn på ett nytt sätt och lär dig att förstå och handleda hens beteende. I handboken lär du sig förstå orsaker till att barnet beter sig utmanande, lär dig mer om relationen mellan barn och förälder och en lyckad växelverkan. Boken innehåller också praktiska övningar. Den kan användas som en självständig guide eller som en del av Familjeskolans verksamhet.

142 s. Waasa Graphics Oy, Vasa 2019

Pris 27 €

Beställningar: Webbshop eller nepsy@bvif.fi

Läs mera >>>

Perhekoulun käsikirja – Käytännön opas vanhemmille

Barnavårdsföreningen 2017 / Kuosmanen, Kurkio, Mahlberg, Ruoho-Pettersson, Serenius-Sirve (toim.)

Kirjan avulla opit uuden tavan suhtautua lapseen ja opit paremmin ymmärtämään sekä ohjaamaan hänen käyttäytymistään. Käsikirjassa käydään läpi lapsen haastavan käyttäytymisen syitä, lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja vuorovaikutustaitoja sekä harjoitellaan käytännön keinoja lapsen käyttäytymisen hallintaan. Kirja toimii itsenäisenä oppaana tai osana Perhekoulun työskentelyä. 142 s. Waasa Graphics Oy, Vaasa 2017

Pris: 27 €

Beställningar: Webbshop eller nepsy@bvif.fi

Lue lisää >>>

En fungerande vardag –tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt

ADHD-förbundet, Barnavårdsföreningen, RAY, 2012
 

Handboken riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn med beteende- eller inlärningsproblem. Den gäller främst barn under skolåldern och barn på de lägre skolklasserna. Handboken ger praktiska tips för fostran i vardagen. 49 s.

Första exemplaret är gratis, de följande kostar 5 €/st. Handboken kan också laddas ner gratis (i pdf-format).
 

Ladda ner handboken

Beställningar: Webbshop eller nepsy@bvif.fi

Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen

Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen ADHD-liitto, Barnavårdsföreningen, 2021

Uudistettu opas tarjoaa ideoita ja toimintamalleja arjen tilanteisiin. Oppaassa on myös vinkkejä, kuinka vahvistaa vanhemmuuden voimavaroja. 60 s.

Hinta: Ensimmäinen kappale ilmainen, seuraavat 5 €/kpl.

Tilaukset: verkkokaupastamme tai nepsy@bvif.fi

Förbättra samspelet med ungdomar!

Barnavårdsföreningen, STEA

Förbättra samspelet är ett treårigt projekt (2018–2020) vars syfte är att förbättra växelverkan mellan förälder och tonåring.

Vi erbjuder följande avgiftsfria tjänster:
• kortkurser, diskussionsgrupper, en fortgående nätkurs, samt chattdiskussion för föräldrar
• föreläsningar, skolningar och konsultativ handledning för professionella

Läs mera om projektet i broschyren!
 

LADDA NER BROSCHYREN

Vuorovaikutus toimimaan nuorten kanssa! 

Barnavårdsföreningen, STEA

Vuorovaikutus toimimaan on kolmevuotinen hanke (2018– 2020), jonka päätavoitteena on vanhemman ja nuoren välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

Tarjoamme seuraavia maksuttomia palveluita:
• lyhytkurssi, keskusteluryhmä ja chat  keskusteluryhmä nuorten vanhemmille
• luentoja ja koulutuksia ja konsultatiivista ohjausta ammattihenkilöille

Lue lisää esitteestä! 
 

LATAA ESITE

Arki toimimaan nuoren kanssa – vinkkejä nuoren myönteiseen tukemiseen

Barnavårdsföreningen, RAY, 2015

Opas on tarkoitettu nuorten vanhemmille ja muille heidän kanssaan toimiville aikuisille. Opas sisältää vinkkejä arkiseen kasvatustyöhön sekä tietoa nuoruusiän piirteistä. 31 s.

Ensimmäinen kpl ilmainen, seuraavat 5 €/kpl. Oppaan voi myös ladata veloituksetta (pdf muodossa).


LAdda ner handboken (pdf)  

Beställningar: Webbshop eller nepsy@bvif.fi

Neuropsykiatriskt kunnande | Neuropsykiatrinen osaaminen

ADHD – diagnosointi, hoito ja hyvä arki

Virpi Dufva, Mirjami Koivunen (toim.)

Kirja kertoo monipuolisesti, miten lasta, nuorta ja aikuista voi tukea, jos hänellä on ADHD, ja mistä ADHD-oireinen löytää itse apua ja tukea. Teoksessa esitellään myös, miten ADHD ilmenee, miten se diagnosoidaan ja millaista hoitoa ja kuntoutusta on saatavilla.

Kirja on hyödyllistä luettavaa opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä vanhemmille ja muille läheisille, jotka kaipaavat vinkkejä ADHD-oireisen tukemiseen. Teos soveltuu hyvin myös nuorille ja aikuisille, joilla itsellään on ADHD. 293 s. PS-kustannus Jyväskylä 2012.

Pris 39 €

Beställningar: Webbshop eller nepsy@bvif.fi

 

 

Stöd till skilsmässofamiljer och ombildade familjer

SKILSMÄSSA?! 

Barnavårdsföreningen, 2020

Skilsmässa?! är en guide skriven av unga om hur hantera läget när föräldrarna skiljer sig. Ungdomarna har med sina egna ord skrivit kapitel med tips till den vars föräldrar skiljer sig, hens vänner och föräldrarna. 

Guiden är kostnadsfri och kan laddas ned här. 

LADDA NER

skärmdump av turkosa casekort med text och logo på

Skilsmässa?!-casekort

Barnavårdsföreningen, 2020

Casekorten är ett nyttigt redskap för dig som proffs för att hjälpa barn och unga att processa separationen.

Korten handlar om konkreta erfarenheter av hur det kan gå när föräldrarna separerar och de unga måste tampas med den nya verkligheten. Casekorten är gjorda av ungdomar i åldern 13–17 år och baserade på verkliga situationer som de har varit med om.

En kort manual med tips för hur du kan använda korten hittar du här.

Korten finns att ladda ner kostnadsfritt här.

LADDA NER

 

S som i skilsmässa N som i nyfamilj. Samlade berättelser.

Barnavårdsföreningen, STEA, 2017

Denna bok är riktad till dig som är frånskild eller lever i nyfamilj och till dig som i ditt jobb bemöter barn och vuxna som lever i en skilsmässo- eller nyfamilj. Berättelserna är skriva av professionella och personer med egen erfarenhet.

E-boken är kostnadsfri och kan läsas på mobilia apparater. Detta kräver att du först laddar ner en mobilapplikation som kan läsa filen på din enhet, t.ex. Adobe Digital Editions, iBooks, EPUBReader, Bluefire Reader, Overdrive eller Google Play books.

Läs mera om boken här

Länk till e-boken

 

BF i skolan | BF kouluissa

Vi i klassen – 
för ökat välbefinnande och bättre trivsel

Barnavårdsföreningen, STEA 2019

Handboken finns till för att skapa en trivsammare skolvardag för både barn och vuxna. Handboken kan användas för att förstärka grupp-sammanhållningen i en redan fungerande grupp. Den är också ett bra redskap för att lösa problem och öka trivseln i utmanande klasser och förskolegrupper.

Handboken utgår från att bemöta barnen på ett positivt sätt. Boken presenterar olika förhållningssätt och metoder och bjuder på många praktiska övningar. Allt detta för att öka trivsel och välmående i klassen.

Vi i klassen – handboken bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor och förskolor. Handboken riktar sig skol- och förskolepersonal.

LADDA NER

Beställningar: Webbshop eller info@bvif.fi

Pris: 15 €

Ungdomar / Nuoret

 

Styrkekort

Barnavårdsföreningen, 2019

Upptäck egenskaper tillsammans med ungdomarna!

50 stycken tilltalande styrkekort, som vart och ett lyfter upp en egenskap på relaterande fotografier. Styrkekorten kan användas för att utforska självbilden, både enskilt och i grupp. Med styrkekorten som stöd kan man fundera på vilka personliga styrkor och egenskaper man har och vilka man vill utveckla.

Styrkekorten fungerar bra som underlag för diskussioner. Med deras hjälp kan man öka både enskilda individers självkännedom och medvetenheten om roller i en grupp. Man kan välja kort åt sig själv eller andra i gruppen. Korten passar bra både för unga och vuxna.

Pris: 25 € 

Beställningar via Webbshop

Vahvuuskortit

Barnavårdsföreningen, 2019

Tarkastele luonteenpiirteitä yhdessä nuoren kanssa!

Barnavårdsföreningen on painattanut 50 puhuttelevaa vahvuuskorttia, joista jokainen esittelee yhden luonteenpiirteen siihen sopivalla kuvituksella. Vahvuuskortteja voi käyttää minäkuvan tutkimisen apuna niin yksilöllisesti kuin ryhmässäkin. Vahvuuskorttien avulla voi pohdiskella, mitä vahvuuksia itseltä löytyy ja mitä haluaa vielä kehittää.  

Vahvuuskortit toimivat hyvin keskustelun pohjana ja ne voivat lisätä sekä yksilön itseymmärrystä että tietoisuutta eri rooleista ryhmässä. Kortteja voi valita joko itselleen tai ryhmän jäsenet toisilleen. Kortit soveltuvat hyvin sekä nuorille että aikuisille.

Hinta: 25 € 

Tilaukset: Verkkokauppa

Empaattinen läsnäolo työskentelyssä nuorten kanssa

Empaattinen läsnälo - opaassa on koottuna ajatuksia ja harjoituksia, jotka voivat auttaa sinua olemaan empaattisesti läsnä kohdatessasi nuoria.

Opas jakaantuu kolmeen toisiinsa liittyvään ja toisiaan
tukevaan teemaan – tunteiden ja tarpeiden tiedostaminen, hengityksen käyttö itsesäätelyssä, sekä rento kehollinen läsnäolo. 

Antaessasi läsnäolosi toiselle, hän kokee tulevansa paremmin kohdatuksi, nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Lataa Empaattinen läsnäolo - opas

Småbarnspedagogik

 

Lockande lärmiljö - idébok

Barnavårdsföreningen, 2019

Lockande lärmiljö - idéboken erbjuder konkreta tips för att skapa inspirerande miljöer på daghem. En lockande lärmiljö gör att barnen blir mera aktiva och uppmuntrar till utforskande i lek. Idéboken riktar sig till professionella inom småbarnspedagogik och kan laddas ner kostnadsfritt.

Ladda ner Lockande lärmiljö - idéboken.

 

 

Historik

För barnets bästa - en historia om Barnavårdsföreningen

Aapo Roselius

I denna bok skildras Barnavårdsföreningens historia genom de kvinnor, män och barn som varit i verksamhetens centrum samt genom Helsingfors stad och samhället som omgett föreningen under dess 125-åriga historia.

Pris 38 € (+ leveranskostnader tillkommer)

Beställningar: Webbshop

 

 

Våra årsberättelser