Föreläsningar och utbildningar

Expertis finns till för att delas.
 

Vi ordnar olika föreläsningar och utbildningar kring barn och föräldraskap för personal och studerande inom vård, skola och omsorg. Föreläsningarna kan också rikta sig till föräldragrupper eller allmänheten.

Vi kan skräddarsy programmet, men här är exempel på vilken typ av föreläsningar och utbildningar vi kan erbjuda:

 

SKOLPERSONAL

1. Hur bemöta elever med provokativt beteende?

Fortbildning riktar sig till skolpersonal och professionella som jobbar med barn och ungdomar. Fortbildningen består av en föreläsning med temat hur bemöta barn och ungdomar med respekt samt tre konsultationstillfällen. Under fortbildningen får deltagarna kunskap om hur man på ett respektfullt sätt kan bemöta barn och ungdomar med provokativt beteende, de får lära sig om olika kommunikationsstilar och fundera på hur de egna tankarna och känslorna påverkar bemötande. I fortbildningen ingår också en faktadel om hjärnans utveckling i barn- och ungdomsåren. Föreläsningen ger deltagarna praktiska tips och konkreta verktyg som de kan använda i vardagen.  Under konsultationstillfällena finns det möjlighet till diskussion och personlig handledning kring de situationer som känns utmanande i skolvardagen. 

 

2. Hur jobba med grupper och stärka elevers sociala färdigheter?

Behöver din grupp öva på samarbete och sociala färdighet, är elever och lärare obekanta för varandra eller kunde stämningen i gruppen vara bättre? Kom med och få tips och inspiration för hur du kan öka trivseln i gruppen och skapa ett positivt klassrumsklimat.

 

3. Barns och ungdomars neuropsykiatriska utmaningar

Vad är neuropsykiatriska utmaingar och hur tar de sig i uttryck hos barn och unga? Kom med och ta del av information om neurospykiatriska diagnoser och få tips om hur du kan stödja barn och unga i skolvardagen.

 

4. Hur orkar jag med mitt jobb? #brafiilis för skolpersonalen

En utmanande vardag tär snabbt på de egna krafterna. Kom med och ta del av vår #brafiilis för skolpersonal, pröva KBT-metoder och lär dig förstå, acceptera och hantera dina tankar och känslor. Vi ger dig redskap att orka bättre och öka din egen förståelse för den utmanande tonårstiden.

 

5. Stressade och skoltrötta ungdomar, vad kan vi göra?

Skoltrötthet och stress, speciellt bland flickor har ökat (THL 2017). Varifrån kommer stressen? Hur kan vi stödja eleverna att hantera den?

 

FÖRÄLDRAR

1. Stärkt föräldraskap - bättre barndom

Hur kan jag klara av utmaningarna i vardagen och samtidigt bemöta och stärka mitt barn/min tonåring på ett positivt sätt? Kom med och lyssna och diskutera kring ett stärk föräldraskap och den egna orken som förälder.

 

2. Få vardagen att fungera

Många föräldrar känner i något skede osäkerhet kring sitt föräldraskap, men det går att med ganska enkla knep göra vardagen både lugnare och mer harmonisk. Kom mjed och få tips för hur du kan stöda barn på ett positivt sätt.

 

3. Barns och ungas neuropsykiatriska utmaningar

vad innebär neuropsykiatriska utmaningar och hur tar de sig uttryck hos barn och unga? Kom med och ta del av information och få tips om hur du kan stödja barn och unga i deras vardag och skolmiljö.

 

4. Hur kommunicerar jag med min tonåring

Blir det lätt bråk och är det ofta svårt att förstå varandra? Kom och ta del av information om de turbulenta tonåren och öka din förståelse för vad tonårstiden innebär. Vi bjuder till diskussion och ger tips om hur man kan diskutera, skapa stunder för lugn kommunikation och lösa problem tillsammans, och hur de vuxnas närvaro skapar trygghet och ändå är viktiga trots ett ofta avvisande beteende hos den unga.

 

5. #brafiilis för föräldrar till tonåringar

Vad hände med min tonåring? Vad sker i tonårshjärnan? Behöver jag oroa mig? Hur kan jag förstå mig själv och min tonåring bättre? Kom med och ta del av vår #brafiilis för föräldrar, pröva på KBT-metoder och lär dig att förstå, acceptera och hantera dina tankar och känslor. Vi ger dig redskap till att orka bättre och öka din egen förståelse för den utmanande tonårstiden.

 

Föreläsningarna och utbildningen varierar i längd och sker i regel i beställarens utrymmen. Föreläsningarna kan också förverkligas online. En del är kostnadsfria, andra avgiftsbelagda men förmånliga.
 

Vill du boka oss – ta kontakt!
 

Vi ordnar också öppna kvällsföreläsningar. Se kalendern för aktuella teman.
 

Kalender