Föreläsningar och utbildningar

Expertis finns till för att delas.
 

Vi ordnar olika föreläsningar och utbildningar kring barn och föräldraskap för personal och studerande inom vård, skola och omsorg. Föreläsningarna kan också rikta sig till föräldragrupper eller allmänheten.

Vi kan skräddarsy programmet, men här är exempel på vilken typ av föreläsningar och utbildningar vi kan erbjuda:

De otroliga åren – om anknytning barn och föräldrar emellan

En fungerande vardag – konkreta verktyg för hur man kan stöda barn på ett positivt sätt

Tidigt familjestöd – hur vi kan underlätta dagisstarten

Skilsmässa – med barnets behov i fokus

Nyfamiljer – utmaningar och glädjeämnen

Adhd – om aktivitets- och uppmärksamhetsstörning

Neuropsykiatriska utmaningar – hur de kommer till uttryck och hur kan vi stöda barn med dessa

Utmanande barn i dagvården – stöd i vardagssituationer

Elever med uppmärksamhetsstörning – hur handleda och stöda inlärningen och reglera beteendet

Familjeskolan POP® som erbjuder metoder för att kunna hantera barn vars beteende är utmanande. Familjeskolans program är avsett för 3–6 åriga barn samt deras föräldrar. I Familjeskolan ingår också en ledarutbildning, där professionella och studeranden inom social- och hälsovården får verktyg för sitt eget arbete.

Stödgrupper för barn – möjligheter och utmaningar

#brafiilis-inspirationstillfällen – hur vi kan förebygga stress och depression bland unga

Vi i klassen – övningar för bättre gruppdynamik och samarbete i skolan

 

Föreläsningarna och utbildningen varierar i längd och sker i regel i beställarens utrymmen. En del är kostnadsfria, andra avgiftsbelagda men förmånliga.
 

Vill du boka oss – ta kontakt!
 

Vi ordnar också öppna kvällsföreläsningar. Se kalendern för aktuella teman.
 

Kalender