Barnavårdsföreningen börjar erbjuda neuropsykiatriska tjänster i Österbotten

31.05.2021 kl. 14:28

I höst utvidgar Barnavårdsföreningen sin verksamhet i Österbotten. Ett nytt tvåspråkigt neuropsykiatriskt team kommer att erbjuda information och stödtjänster till familjer med barn eller unga som har neuropsykiatriska störningar.

Verksamheten har fokus på att hjälpa familjer i ett tidigt skede. Barnet behöver inte ha en remiss eller diagnos för att familjen ska kunna få hjälp. Verksamheten riktar sig också till familjernas närmaste krets och till professionella.

- Neuropsykiatriska störningar och symptom relaterade till dem försvårar och belastar vardagen i familjen, och påverkar på många sätt föräldrarnas ork och familjens välmående, konstaterar organisationschef Petra Willamo.

Projektet är treårigt och förverkligas åren 2021–2024 med hjälp av erhållen finansiering från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.  

- Vi är väldigt tacksamma över att vi fått möjligheten att föra vårt neuropsykiatriska specialkunnande till Österbotten. Efterfrågan bland föräldrar och professionella har varit stor och vi är glada över att nu kunna svara på denna efterfråga, säger verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårdföreningen.

Barnavårdsföreningen är landets äldsta barnskyddsorganisation med över 30 års erfarenhet av barns och ungas neuropsykiatriska störningar. I Österbotten har organisationen också ett team som jobbar för att öka välmående, trivsel och trygghet i skolvardagen.

Tilläggsuppgifter får av:
Petra Willamo
organisationschef
+358 40 736 2747
petra.willamo@bvif.fi

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
Barnavårdsföreningens chef för eftermiddagsverksamhet Isabella Franck (till vänster) och Botby eftis ansvariga ledare Johanna Saxén ser fram emot hösten då den nya partnerskaps modellen tas ibruk.

Första svenska partnerskapseftiset

Barnavårdsföreningen och Botby grundskola tar i bruk en ny partnerskapsmodell hösten 2021. Läs mera »

Barn som har begått brott är i stort behov av stöd och hjälp

De senaste veckorna har diskussionen gått het om minderåriga som gör sig skyldiga till narkotikabrott och grova våldsbrott. Tongångarna har tidvis varit hårda och Barnavårdföreningen manar till lugn. Det är viktigt att inte generalisera och att respektera barnets rättigheter.Läs mera »

Kannanotto: Lyhytnäköisistä leikkauksista vakavat seuraukset perheille

Suomen vanhimpana lastensuojelujärjestönä, ja ainoana ruotsinkielisenä sellaisena, Barnavårdsföreningen on huolestunut siitä, mitä seuraa, jos suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen toteutuvat.Läs mera »