Stämningsbild. Ett barn visar upp en liten växt.

Barnavårdsföreningen inleder samarbetsförhandlingar 1.10.2020  

01.10.2020 kl. 12:55

Barnavårdsföreningen inleder samarbetsförhandlingar som berör arbetstagare som jobbar inom organisationens administration. Den bakomliggande orsaken är att Stiftelsen Barnens Dag, som är en av Barnavårdsföreningens stora bidragsgivare, står inför stora ekonomiska utmaningar. Stiftelsen driver nöjesparken Borgbacken, som säsongen 2020 gjorde ett synnerligen dåligt resultat på grund av coronapandemin.  

Barnavårdsföreningen är en av Stiftelsen Barnens Dags grundarorganisationer. År 2019 donerade stiftelsen 4,5 miljoner till grundarorganisationerna.

Barnavårdsföreningens andel av bidraget var 540 000 euro. I år kommer bidraget skäras ner radikalt och riskerar till och med att falla bort i sin helhet. Också Borgbacken inledde samarbetsförhandlingar i september.

- Bidraget från Stiftelsen barnens dag har vi använt för att utveckla Barnavårdsföreningens förebyggande barnskyddsarbete för barn, unga och barnfamiljer. Situationen vi nu befinner oss i är beklaglig och medför en stor ekonomisk prövning för Barnavårdsföreningen år 2020. Det kommer att avspegla sig på vår verksamhet också år 2021, säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.  

Stiftelsen Barnens Dag grundades 1957 av sex barnskyddsorganisationer. Stiftelsen upprätthåller och utvecklar Borgbackens nöjespark i syfte att samla in pengar till barnskyddsarbete.  

För mera information, kontakta:
Verksamhetsledare Pia Sundell
040-501 9105
pia.sundell@bvif.fi

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Barn som har begått brott är i stort behov av stöd och hjälp

De senaste veckorna har diskussionen gått het om minderåriga som gör sig skyldiga till narkotikabrott och grova våldsbrott. Tongångarna har tidvis varit hårda och Barnavårdföreningen manar till lugn. Det är viktigt att inte generalisera och att respektera barnets rättigheter.Läs mera »

Kannanotto: Lyhytnäköisistä leikkauksista vakavat seuraukset perheille

Suomen vanhimpana lastensuojelujärjestönä, ja ainoana ruotsinkielisenä sellaisena, Barnavårdsföreningen on huolestunut siitä, mitä seuraa, jos suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen toteutuvat.Läs mera »

Ställningstagande: Kortsiktiga nedskärningar får allvarliga konsekvenser för familjerna

Som Finland äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation är Barnavårdsföreningen orolig för konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering.Läs mera »
sex glada flickor står på en gräsmatta

Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo och Kyrkslätt

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme. Från tidigare finns Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors.Läs mera »