sex glada flickor står på en gräsmatta

Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo och Kyrkslätt

12.08.2020 kl. 14:57
I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme. Från tidigare finns Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors.

Verksamheten i Sibbo ordnas på tisdagseftermiddagarna i ungdomstjänsternas utrymmen klockan 14-17 och i Kyrkslätt på onsdagseftermiddagarna i Luckans utrymmen (Saloviusvägen 3) klockan 15-18. Verksamheten kommer att inledas med öppen verksamhet tisdagen den 18 augusti i Sibbo och onsdagen den 19 augusti i Kyrkslätt.

I Sibbo skulle verksamheten precis köra i gång på våren när pandemin satte käppar i hjulet för de vanliga träffarna. Så precis som resten av Tjejvillans verksamhet fungerade tjejvillan i Sibbo online på våren, främst via Instagram. Tjejvillan ordnade också öppen verksamhet online under våren och försommaren genom Zoom-träffar.

Syftet med Tjejvillorna är att stödja flickor i deras vardag och utveckling. Det görs genom att stärka flickornas självkänsla, öka känslan av delaktighet och stärka de sociala färdigheterna. Deltagarna på Tjejvillan ges möjlighet att uppleva nya saker, skapa nya vänskapsrelationer och lära sig mer om sig själv.

- Idén till Tjejvillan-verksamheten kom från Barnavårdsföreningens långvariga arbete i skolorna. Vi såg att unga flickor kan ha svårt att hitta sitt eget utrymme. Nu har våra medarbetare skapat trygga platser för flickorna att utvecklas, säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.

Barnavårdsföreningen startade Finlands första svenskspråkiga Tjejvillan-verksamhet i Grankulla hösten 2015. Verksamheten utvidgades till Helsingfors hösten 2018. Idag har Tjejvillan också rastverksamhet i skolorna på området.

Verksamheten i Sibbo och Kyrkslätt kan inledas tack vare ett bidrag från LokalTapiola Nyland. Tjejvillan-verksamheten får också bidrag från Stiftelsen Bensow och STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

 

Mer information ges av:

Organisationschef Petra Willamo

Telefon: +358 40 736 2747

E-post: fornamn.efternamn@bvif.fi

 

Läs mera om Tjejvillan.

Bästa kanalen för att få reda på vad som händer på de olika tjejvillorna är Instagram:

@tjejvillan (Grankulla)

@tjejvillanhfors (Helsingfors)

@tjejvillankyrkslatt (Kyrkslätt)

@tjejvillansibbo (Sibbo)

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.

Barn som har begått brott är i stort behov av stöd och hjälp

De senaste veckorna har diskussionen gått het om minderåriga som gör sig skyldiga till narkotikabrott och grova våldsbrott. Tongångarna har tidvis varit hårda och Barnavårdföreningen manar till lugn. Det är viktigt att inte generalisera och att respektera barnets rättigheter.Läs mera »

Kannanotto: Lyhytnäköisistä leikkauksista vakavat seuraukset perheille

Suomen vanhimpana lastensuojelujärjestönä, ja ainoana ruotsinkielisenä sellaisena, Barnavårdsföreningen on huolestunut siitä, mitä seuraa, jos suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen toteutuvat.Läs mera »

Ställningstagande: Kortsiktiga nedskärningar får allvarliga konsekvenser för familjerna

Som Finland äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation är Barnavårdsföreningen orolig för konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering.Läs mera »